Hogyan kell jól nemet mondani rózsafüzér lépésről lépésre? Most, hogy elmagyaráztuk a rózsafüzér lényegét, jelentését, és bizonyos értelemben magát a rózsafüzért is érintettük, itt az ideje, hogy megvizsgáljuk a következőket hogyan imádkozzuk a rózsafüzért. Hogyan mondják a rózsafüzért? Természetesen semmi bonyolult nincs benne, hiszen az ima formulája könnyen megjegyezhető. Fontos azonban emlékezni arra, hogy a rózsafüzér imádkozásának lényege 2 összetevőből áll.

Hogyan imádkozzuk a Szent Rózsafüzért?

Először is, tisztán technikai szempontból tárgyaljuk a kérdést, és azt mondjuk, hogy hogyan imádkozzuk a rózsafüzért lépésről lépésremásodszor pedig magát a rózsafüzér imádkozására való lelki felkészülést is meg kell vizsgálnunk. Feltételezhető, hogy a rózsafüzér minden egyes része a rózsafüzér egy-egy misztériumát szimbolizálja. Ezek közül megkülönböztetjük az Örömteli misztériumokat, a Fájdalmas misztériumokat, a Dicsőséges misztériumokat és a Fény misztériumait. Térjünk át egy tisztán technikai kérdésre. A katolikus egyházban október az a hónap, amelyben naponta tartanak rózsafüzér-istentiszteleteket, és a hívek összegyűlnek, hogy elmondják a rózsafüzért. Október minden hetében a hívek összegyűlnek, hogy a rózsafüzér minden nap más-más titkát imádkozzák. A hét minden egyes napjára a következőképpen oszlik meg, hogyan kell helyesen imádkozni a rózsafüzért:

- Az Örömteli misztériumokat hétfőnként és szombatonként imádkozzuk.
- A fájdalmas misztériumokat kedden és pénteken mondják el.
- A dicsőséges misztériumokat szerdán és vasárnap imádkozzuk.
- A Fény misztériumait csütörtökönként olvassák fel.

Hogyan mondják a rózsafüzért?

A rózsafüzér minden egyes misztériuma a Biblia bizonyos eseményeire utal. Ez tehát bizonyos értelemben az evangélium összefoglalása. A Dicsőséges misztérium a feltámadásról, a mennybemenetelről, a pünkösdről, a mennybevételről és a Boldogságos Szűz Mária megkoronázásáról szól.
Az Örömteli Titkok: az örömhírdetés, a látogatás, a születés. Uram JézusJézus bemutatása, Jézus megtalálása
A fájdalmas misztériumok az Olajfák kertjében mondott ima, a megostorozás, a keresztre feszítés és Jézus keresztre feszítése.
A fény titkai Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, az Első a kánai csoda, az Isten országának hirdetése, az átváltoztatás a Tábor-hegyen és az Eucharisztia beiktatása.

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért

Maga a rózsafüzér tárgya útmutató és útjelző a rózsafüzér mondásának módjához. Az egyes gyöngyök az egyes imákat jelképezik. Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért lépésről lépésre:

A kereszt jelével kezdjük
Első ima - Miatyánk
3. 3 egymás utáni gyöngysor - 3 Üdvözlégy Mária
4. 4 gyöngy - Dicsőség az Atyának
5. 10 Üdvözlégy Mária
6. egyetlen gyöngy - Miatyánk
7. 10 Üdvözlégy Mária
stb.

Egy olyan kérdésnél, mint a Szent Rózsafüzér imádkozása, a lelki szempontokat is figyelembe kell venni. Azaz, hogyan készülsz fel a rózsafüzér imádkozására? Mit kellene kapnunk? Mikor kell imádkozni a rózsafüzért?
Először is, nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes hely és bármikor jó alkalom arra, hogy az Úrral beszélgessünk. Isten. Tehát ahhoz, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, nem kell októberig várnunk, hogy elmehessünk egy rózsafüzéres misére. Elég, ha találunk egy csendes és békés helyet, ahol átadhatjuk magunkat az imádságnak, megtisztítjuk magunkat a felesleges gondolatoktól, és egyszerűen elkezdjük. Ne feledjük, hogy a rózsafüzér-beszélgetés alatt teljesen átadjuk magunkat neki, és tegyünk pontot az elmélkedésre és az elmélkedésre.

 

A nevem Magdalena. Az első. Nem szeretném megmondani, hogyan imádkozzátok a rózsafüzért. Lépésről lépésre, milyen imarend. üdvözöljük. a rózsafüzér imádkozásához szükségünk van egy rózsafüzérre. Ez az én gyökerem áll egy kereszt. öt nyúl. gyöngyök és ezen a részen.

Aztán ott vannak a fémek, majd az öt tízes. Egy tized tíz vezetőből áll, és egy vezető nyitja meg az állandó tizedet. 5 alkalommal.

Öt végtag.

Elkezdjük imádkozni a rózsafüzért a Szent Kereszt jelével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ezután kérjük a Szentlelket, hogy segítsen imádkozni. Nem csókolhatjuk meg tisztelettel a keresztet. Az Úr Jézus iránti szeretetünk jeléül... elkezdődik. Az imát ezzel a résszel kezdem. és a kereszttel a kereszten kezdem. Imádkozunk a Mindenható Atya Istenben. Aztán ebből az ima, mint. Ezután az első gyöngyökre lépünk a légi Miatyánkból.

Aztán ezen a három szakaszon a következő három alkalommal a zóna Mária az ima, hogy elmondjuk, és hozzon nekünk bánat megfelelő ajándékokat az első gyöngyök és a második és a harmadik szeretet. Ennek a szakasznak az utolsó részében Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, ahogyan kezdetben volt, most és mindenkor és mindörökké, és így fejeztük be az elsőt. Első rész.

Rózsafüzérrel továbblépünk a passióhoz és az öt tízesünkhöz. A rózsafüzér egy ima, és mindenekelőtt az ima elmondásán kívül, amiről ma beszéltek. Mindenekelőtt a rózsafüzér misztériumain való elmélkedésre kell koncentrálni.

Ma a rózsafüzér első részét mondom. Az első rejtély.

Ez a Boldogságos Szűz Mária elhelyezése a Metellán. Emlékeztetem magam arra, hogy mi az első misztérium, amit ma fogunk elmondani, a Nagyboldogasszony, ebben az esetben felemelhetjük a szándékot, amit a Szűzanyától kérünk.

És akkor felidéztem a misztériumot, amiről elmélkedni fogunk, elmélkedünk ezen a misztériumon, és imádkozzuk ezt az imát, a Miatyánkot. Az elején, majd a következő tíz alkalommal Máriával együtt, végül az utolsó gyöngyön azt mondjuk: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ezen kívül lehet mondani a dicséretet az Atya még mindig az ima ez az ima Fatima.

Ó én Jézusom tartjuk bűneinket, mint a vasárnap koncentrálj minden lelket a mennybe, és segítsd különösen azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van a kegyelmedre és a második ima. Ez az ima. München bűn nélkül fogant imádkozz értünk, akik hozzád folyamodnak. és azokkal, akik nem folyamodnak hozzád, különösen az ellenségekkel és templomszent és ajánlott.

Ha ezt a két imát és az előzőeket elmondtuk, akkor lépjünk a következő tízre. A második tíz.

Ebben az esetben a Második Örömteli Titokzatosság mi vagyunk. élelmiszer a szentek szentje. Felidézzük az evangéliumi eseményeket, amelyek e misztérium kibontakozásakor történtek a szándékainkban, és sorban imádkozzuk a Miatyánkot.

Ugyanazokon a gyöngyökön, amelyeken korábban is mondtuk a Dicsőség legyen. Ezután a következő tíz 10-es zacskón és az utolsó zacskón. A tízeseket elválasztó egyessel recitáljuk. Dicsőség az Atyának. Ó én NEM vagyok Ó Mária bűn nélkül utasítás.

És a következő rejtélyek is ugyanúgy néznek ki. A harmadik örömteli misztérium az Úr Jézus betlehemi születése.

Mondjuk a Miatyánkot 10 szóval irányítjuk Máriát zárjuk. Dicsőség az Atyának, és ő az én bűntelen Máriám.

A negyedik misztérium az Úr Jézus felajánlása. A Teremtő akár tízszer is mondhatta volna a Miatyánkot.

És dicsőség az Atyának. Az áldozás végén Jézus már nem halt meg bűn nélkül. És a Rózsafüzér utolsó tizede. Ez az Úr Jézus megállapítása. Miatyánk. Évente tízszer Mary. Hány éremmel végeztek. és szavaltak. Dicsőség az Atyának. Ó, bűntelen Mária. Így tudtunk imádkozni. Hálát adunk az Úr Istennek a vele töltött időért. megbánjuk a keresztet. elbúcsúzunk az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől. Ámen. Ez. Mindent.

Ha adott egy 7 PIN-kódot a rekordjukon, ha szeretik ezt a fajta tartalmat Szeretne több árcédulát tőlem lett a csatornám kattints a bélyegzőre, hogy biztos legyen benne, hogy értesítés nélkül küldött a földbe.

Ezen a csatornán a vállalatok hétfőnként és csütörtökönként húsz órakor jelennek meg. Szívélyesen meghívom Önöket, hogy nézzék meg.

Örömömre szolgált, hogy ma önökkel lehetek, és várom, hogy találkozzunk.