Amit tett Mózes? Ki volt Mózes?

Amint azt a cikk korábbi részeiben már említettük, Mózes az egyik legfontosabb figurája az egész Kereszténység. Őt kell a legfontosabb bibliai pátriárkának tekinteni. Mózes született Egyiptom. Anyjának köszönhetően életben maradt annak ellenére, hogy a fáraó elrendelte az összes újszülött fiú kiirtását. Héber.

Az anya 3 hónapig rejtegette a kis Mózest, majd egy gyantával bevont papiruszdobozba tette, és egy kosárba helyezte. Nílus. A kosarat a nővére követte, aki látva, hogy a fáraó lánya kihalászta, azt tanácsolta neki, hogy adja oda a kis Mózest, hogy etesse meg a népéből való asszonnyal, akiről kiderült, hogy az édesanyja. A fáraó lánya aztán elfogadta a gyermek.

Egy idő után az immár felnőtt Mózes kénytelen volt a medianitákhoz menekülni, ahol feleségül vette annak a földművesnek a lányát, akinél lakott. Egyik vándorlása során (valójában apósa nyáját vezette a sivatagon keresztül) egy hegyen. Horeb, Mózes szenvedett kinyilatkoztatások. A címre. Az égő csipkebokorban lévő angyal által az Úr megparancsolta Mózesnek, hogy térjen vissza Egyiptomba, és kényszerítse a fáraót, hogy szabadítsa fel népét az uralma alól. Mózes meghallgattam Mr és bemutatta a fáraónak a követeléseit. MrŐ azonban nem hallgatott rá. Csak az úgynevezett "terrorizmus elleni háború" után adta meg magát, miután a terrorizmus elleni háborút rá és a népére küldték. az egyiptomi csapások. Megjelent Izraeliták Így Mózes segítségével kijutottak a rabszolgaságból.

Ezután az ő vezetésével mentek a sivatagon keresztül Kánaán felé. Fáraó azonban üldözőbe küldte a seregét, amelyet csak akkor állítottak meg, amikor Mózes, keresztül MrÁtvezette népét a kettévált Vörös-tengeren. A bibliai beszámolók szerint az út Egyiptomból 40 évig tartott. A vándorlás során Mózes mindenkor a nép vezetője volt Izrael. Ő volt az, aki az Úr gondviselését állította. A csodák között szerepelt, hogy az égből manna formájában ételt küldtek le, és hogy a sziklában forrást hoztak létre a szomjúság oltására. Mózes elvezette a népet a hegyre Sinaiahol találkozott önnel.

Mit ért el Mózes?

Akkor Isten közölte az emberekkel rajta keresztül Dekalógus és a Szövetségi Kódex. A szövetség után (és annak megújítása az ökör imádása körüli események után), Mózes ismét a nép élére állt. Izrael és elindultak Kánaán felé. Az út során a nép többször fellázadt Mózes ellen maga és a Jahve. Ezeket a lázadásokat nagyon szigorúan büntették.

Ebben az időben többé-kevésbé tisztázódott az egész ország népessége, és sor került az első népszámlálásokra. Mindig voltak harcok is izraeliták a helyi törzsekkel, ami az újonnan meghódított területeken lassú letelepedési folyamathoz vezetett. Így a kérdés megválaszolása: "Ki az? Mózes?" nem csak egy helyes válasz létezik. Mózes Mindenekelőtt bibliai pátriárka volt. Egy nemzet vezetője is volt. Izrael. Megváltónak is tekinthetjük, de mindenekelőtt közvetítőnek a következő személyek között. Jahveés az emberek.

Ezen a ponton elkezdhetünk azon is elgondolkodni, hogy milyen szerepet játszott Mózes az események előtt. Miért őt választották vezetőnek és vezetőnek. Ki lett belőle Mózes az egyiptomi repülés után?

Mózes

Mojżesz (/ˈmoʊzɪz, -zɪs/)[Uwaga 1], nazywany także Mosze Rabbenu w języku hebrajskim (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, lit. „Mojżesz nasz Nauczyciel”), jest najważniejszym prorokiem w judaizmie, a także ważnym prorokiem w chrześcijaństwie, islamie, bahá’í wierze i wielu innych religiach Abrahama. W narracji biblijnej był on przywódcą Izraelitów i prawodawcą, któremu przypisuje się autorstwo pierwszych pięciu ksiąg Biblii – Tory, czyli „nabycie Tory z nieba”.

Rabbiképző Judaizmus Mózes élettartamát Kr. e. 1391-re és 1271-re számította; Jeromos Kr. e. 1592-re, Jacob Ussher pedig Kr. e. 1571-re. [2. megjegyzés] A tudomány szerint Mózes inkább legendás, mint történelmi alak, ugyanakkor fenntartja egy Mózes-szerű alak lehetőségét a Kr. e. 13. században.

A Kivonulás könyve szerint Mózes született egy olyan időszakban, amikor az ő népe, az izraeliták, a rabszolgasorban élő kisebbség, népessége egyre nőtt, és emiatt az egyiptomi fáraó attól tartott, hogy szövetségre lépnek Egyiptom ellenségeivel. Mózes héber anyja, Jochebed titokban elrejtette őt, amikor a fáraó elrendelte az összes újszülött héber fiú megölését, hogy csökkentse az izraelita népességet. A fáraó lánya (a Midrás Bitija királynőnek nevezi) révén a gyermeket a Nílusból származó lelencgyermekként örökbe fogadták, és az egyiptomi királyi családban nevelkedett. Miután megölt egy egyiptomi rabszolgatartót, aki megvert egy hébert, Mózes átmenekült a Vörös-tengeren Midiánba, ahol találkozott az Úr angyalával, aki egy égő csipkebokorból beszélt hozzá a Hóreb-hegyen, amelyről azt hitte, hogy Isten hegye.

Isten visszaküldte Mózest Egyiptomba, hogy követelje az izraeliták kiszabadítását a rabszolgaságból. Mózes mondta a, hogy nem tudott ékesszólóan beszélni, ezért Isten megengedte, hogy idősebb testvére, Áron legyen a szóvivője. Miután a tíz csapás, Mózes kivezette a Az izraeliták kivonulása Egyiptomból és a Vörös-tengeren keresztül, majd a Sínai-hegyen helyezkedtek el, ahol Mózes megkapta a Tízparancsolatot. Miután 40 év vándorlás a sivatagban, Mózes meghalt látótávolságon belül Az ígéret földje a Nebo hegyén.