A vérbe merítés imájának tartalma Krisztus

Krisztus Legdrágább Vérének bemutatása

Örök Atya,
via Mária Szeplőtelen Szíve
Felajánlom neked a legkedvesebb Vér Jézus Krisztus
- hogy jóvátegye az egész világ bűneit,
- a haldoklókért és a tisztítótűzben lévő halottakért
- és a megújuláshoz Templom a Szentlélekben.
Ámen.
Áldott Vér Jézus - örökké Áldott!

Krisztus vérének litániája

Kyrie, eleison. - Krisztus, eleison. Kyrie, eleison.
Krisztus, hallgass meg minket. - Krisztus, hallgass meg minket.
Mennyei Atyám, Isten, - könyörülj rajtunk.
A világ Megváltójának fia, Isten, - könyörülj rajtunk.
Szentlélek, Isten, - könyörülj rajtunk.
Szentháromság, Egy Isten, - könyörülj rajtunk.
Vér Krisztusaz Örökkévaló Atya egyszülött Fia, - ments meg minket.
Vér KrisztusIsten megtestesült Igéje,
Vér KrisztusAz új és örök szövetség,
Vér KrisztusA Szentlélek, miközben a Gecsemáné kertben haldoklott, leáramlott a földre,
Vér Krisztusa flagellációtól áradozva,
Vér Krisztus...a töviskorona alól,
Vér Krisztusa kereszten,
Vér Krisztusaz üdvösségünk kifizetése,
Vér Krisztusamely nélkül nincs megbocsátás,
Vér Krisztusaki az Eucharisztiában megfürdet és megtisztítja a lelkeket,
Vér Krisztusa kegyelem forrása,
Vér Krisztusa gonosz szellemek legyőzése,
Vér KrisztusA mártírok bátorsága,
Vér Krisztus, az Inkvizítorok hatalma,
Vér Krisztus, szüzeket szülve,
Vér Krisztus, a veszélyeztetettek menedéke,
Vér Krisztus, hűvösen dolgozik,
Vér Krisztus, vigasztalás a sírás,
Vér Krisztus, a bűnbánók reménye,
Vér Krisztus, a haldoklók vigasztalása,
Vér KrisztusBéke és szívünk édessége,
Vér Krisztusaz örök élet záloga,
Vér KrisztusA lelkek megmentése a tisztítótűz mélységéből,
Vér Krisztus, a legméltóbb minden dicséretre és tiszteletre,
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - bocsáss meg nekünk, Uram.
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - hallgass meg minket, Uram.
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit, - irgalmazz nekünk.
P. Megváltottál minket, Uram, a véreddel.
W. Te pedig Istenünk országát teremtetted meg nekünk.
Imádkozzunk. Mindenható Örökkévaló IstenAki egyszülött Fiadat a világ megváltójává rendelted, és az Ő vére által kiengesztelted magadat, add, kérünk, hogy méltóképpen ünnepelhessük üdvösségünk jutalmát, és általa védelmet kapjunk e földi gonoszságoktól, hogy örvendezhessünk a mennyei örök boldogságban. Ugyanezen keresztül Krisztus, Mr a miénk. Ámen.

A győzelem koronája

A káptalan a rózsafüzér egy hétköznapi részén recitáltatik. Az elején:
Miatyánk. Üdvözlet Mary. Hiszek Istenben.
Nagy gyöngyökön:
P. És győztek a Véren keresztül Bárány - W. És az ő bizonyságtételének szava által. (Ap 12, 11)
Kis gyöngyökön:
P. Vér KrisztusA gonosz szellemek legyőzése - W. Szabadíts meg minket!

A kegyelmek káptalanja

a szent, drága Vérhez Visszaváltások
a szerencsétlenségtől való védelemért,
a világ megújulásáért
és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

Kezdetben:
1x: Hiszek Istenben... Miatyánk ...
3x: Üdvözlet Mary... (o hit, remény és szeretet)

Fő rész (5 tízes):
10x: Üdvözlégy, ó Szent,
Drága Vér Visszaváltások,
támogass minket, újítsd meg ezt a földet
És szabadítsd meg a lelkeket a tisztítótűzben!

1x: Dicsőítés és imádat
Szentháromság templom!
(az ötödik titok után 3x)

Novena

Uram Jézus Krisztus, amikor negyven nappal a feltámadásod után visszatértél az Atyához, összegyűlt tanítványaiddal együtt vártad, hogy elküldjenek téged. Szentlélek. Kilenc napon át kitartóan imádkoztak, hogy megkapják a minden ajándékot felülmúló ajándékot, hogy igazi apostolokká váljanak. Bízva abban, hogy ma is adjátok nekünk ajándékaitokat és áldások, kérünk téged:
Világosítsd meg értelmünket és tisztítsd meg szívhogy tudjuk, hogyan kell jól imádkozni. Az apostolokhoz hasonlóan add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy velük együtt imádkozzunk. Mary. Végül is ő az Úr szolgálóleánya és a "Mindenható könyörgő".
Uram, Te mondtad: "Kérjetek, és adatik nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyittatik nektek". Igéd által bátorítva ma hozzád jövünk, hogy kéréseinket bizalommal tárjuk eléd.
(egy pillanatnyi csend)
Jézus, bízunk szeretetedben és irgalmasságodban, amelyet legkedvesebb Vér. Mindig türelmes voltál a szegényekkel és a betegekkel, a megvetettekkel és a bűnösökkel. Hogyan törölte le a naini özvegyasszony könnyeit, hogyan hallgatta meg a százados könyörgését, és hogyan jutalmazta meg a bizalmat. MartyAdd meg nekünk azt az örömöt is, hogy segítesz nekünk.
De ha vágyaink nem állnak összhangban a te akaratoddal, erősítsd meg a mi hit. Veled akarjuk mondani: "Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Te akaratod". Ébreszd bennünk a bizalmat, hogy a te terveid velünk a legjobbak, még akkor is, ha nem mindig értjük őket.
Most megköszönjük mindazt, amit számunkra amit te készítettél, mert te vagy a Szeretet, és minden, amit nekünk adsz vagy megengedsz, a mi megszentelődésünkre szolgál. Ámen.