Miért az ember a legtökéletesebb teremtmény a földön? Először is, mert Isten teremtette Az ember a saját képére és hasonlatosságára. Ez azt jelenti, hogy nincs a Földön egyetlen más teremtmény sem, amely ilyen mértékben hasonlítana Istenre.

Az embert az különbözteti meg a többi lénytől, hogy szabad akarattal és saját ésszel rendelkezik. Az ember választhat a jó és a rossz között. Tisztában van a döntései következményeivel. Elidegeníthetetlen méltósággal és önértékeléssel is rendelkezik. Fontos megjegyezni, hogy Isten az általa teremtett világot az ember gondjaira bízta; a világ Isten ajándéka az embernek.

A többi lényhez képest az ember az egyetlen, aki a testén kívül lélekkel is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az anyagi szükségleteit kell kielégítenie, hanem a lelki szükségleteit is. Így az ember minden lény közül Istent tudja a legjobban imádni. Érdemes megemlíteni, hogy az embert Isten teremtette utoljára. Ez azt jelenti, hogy az ember a legtökéletesebb lény, akinek megteremtésére Isten a legtöbb időt fordította.