Dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem na Ziemi? Przede wszystkim dlatego, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Oznacza to, że nie ma Ziemi innego stworzenia, które w takim stopniu przypominałoby Boga.

Człowiek na tle innych istot wyróżnia się tym, że posiada wolną wolę i własny rozum. Człowiek może wybierać pomiędzy dobrem a złem. Jest świadomy konsekwencji podejmowanych przez siebie decyzji. Posiada również niezbywalną godność i poczucie własnej wartości. Należy pamiętać, że Bóg oddał stworzony przez siebie świat pod opiekę człowieka; świat jest darem Boga dla ludzi.

Człowiek na tle innych istot, jako jedyny oprócz ciała posiada duszę. Oznacza to, że musi on zaspakajać nie tylko potrzeby materialne, ale również duchowe. Tym samym człowiek najlepiej spośród wszystkich istot może wielbić Boga. Ponadto warto wspomnieć, że człowiek został stworzony przez Boga jako ostatni. Oznacza to, że człowiek jest najdoskonalszą istotą, na stworzenie której Bóg poświęcił najwięcej czasu.