Jasnega odgovora na to vprašanje ni, saj se mnenja o tetoviranju med verskimi skupinami in posamezniki zelo razlikujejo. Nekaj menijo, da je tetoviranje greh, ker je povezano s poganskimi ali drugimi nesprejemljivimi kulturnimi praksami, drugi pa ga vidijo kot obliko osebnega izražanja ali samopodobe, ki ni nujno v nasprotju z verskimi prepričanji. Odločitev za tetovažo je odvisna od vsakega posameznika in mora temeljiti na osebnih prepričanjih in vrednotah, ne pa na tem, kaj o tem pravijo drugi.

Kaj Stara zaveza pravi o tetovažah?

Ali kristjanom prepoveduje tetoviranje? To so le nekatera od vprašanj, ki si jih mnogi zastavljajo o tetoviranju in religiji, in na njih ni preprostega ali dokončnega odgovora. Vendar pa Sveto pismo pravi takole:

V znamenje žalovanja za umrlimi si ne boš zarezal v telo. Ne tetovirate se. Jaz sem Gospod!

Ta verz se pogosto navaja kot izrecna prepoved tetoviranja, vendar je treba opozoriti, da je njegov kontekst žalovanje za mrtvimi in ne osebno izražanje ali krašenje. V Svetem pismu je še veliko drugih verzov, ki govorijo o tem, kako naj ravnamo s svojim telesom, in ti verzi lahko pomagajo ugotoviti, ali je tetoviranje nekaj, kar je versko združljivo ali ne.