Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ opinie na temat tatuażu są bardzo różne w różnych grupach religijnych i wśród poszczególnych osób. Niektórzy uważają, że tatuaż jest grzechem ze względu na skojarzenia z pogańskimi lub innymi niedopuszczalnymi praktykami kulturowymi, podczas gdy inni widzą w nim formę ekspresji osobistej lub ozdoby własnej osoby, która nie musi być sprzeczna z żadnymi przekonaniami religijnymi. Ostatecznie decyzja o zrobieniu tatuażu należy do każdej osoby i powinna być oparta na osobistych przekonaniach i wartościach, a nie na tym, co inni mogą powiedzieć na ten temat.

Co mówi Stary Testament na temat tatuażów?

Czy zakazuje tatuowania się chrześcijanom? To tylko niektóre z pytań, jakie wiele osób zadaje sobie na temat tatuażu i religii, i nie ma na nie prostej ani ostatecznej odpowiedzi. Biblia mówi jednak w ten sposób:

Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się tatuować. Ja jestem Pan!

Ten werset jest często cytowany jako wyraźny zakaz tatuowania, ale należy zauważyć, że jego kontekstem jest żałoba po zmarłym, a nie osobiste wyrażanie siebie czy ozdabianie. W Biblii jest wiele innych wersetów, które mówią o tym, jak powinniśmy traktować nasze ciała, i mogą one stanowić wskazówkę, czy tatuaż jest czymś zgodnym z religią czy nie.