Został ścięty przez króla Heroda na prośbę Salome, córki Herodiady. Salome tańczyła dla Heroda na jego przyjęciu urodzinowym, a Herod obiecał jej wszystko, czego zapragnęła. Salome poprosiła o głowę Jana Chrzciciela na półmisku. Herod był niezdecydowany, ale nie chciał wycofać się z obietnicy, więc kazał zabić Jana.

Prorok Jan Chrzciciel i jego śmierć

Istnieje kilka różnych opowieści o tym, jak zginął Jan Chrzciciel. Jedna z nich mówi, że został zabity przez Heroda Antypasa, władcę Galilei. Inna mówi, że zabił go żołnierz z armii Heroda.

Najbardziej popularna opowieść głosi, że Herod kazał zabić Jana Chrzciciela, ponieważ Jan krytykował Heroda za poślubienie żony jego brata. Herod był tak rozgniewany, że kazał uwięzić Jana, a następnie go zabić.

Niezależnie od tego, jaka jest prawdziwa historia, wiemy, że Jan Chrzciciel był odważnym człowiekiem, który bronił tego, w co wierzył. Za swoje przekonania zapłacił najwyższą cenę, ale jego przesłanie jest nadal żywe.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja