Hvad befaler Gud i det 8. bud?

Dekalogen er en af de grundlæggende love, som kristne følger den dag i dag. Det er et sæt moralske principper, som vi bør handle efter på alle områder af vores liv. Dekalogen blev nedskrevet i Anden Mosebog (Anden Mosebog). Ifølge den bibelske beretning dikterede Gud Jahveh de ti bud til Moses på Sinaibjerget under israelitternes vandring til Kana'an fra...