Hvordan beder man rosenkransen for den afdøde før begravelsen?

 • Rosenkrans For afdøde begynder vi med at lave et korsets tegn.
 • Derefter fremsiger vi "Apostlenes trosbekendelse"
 • Vi opstiller derefter en liste over de mysterier, der skal overvejes.
 • Når vi har reflekteret over hvert mysterium, gentager vi det:
  • 1 gang "Fadervor",
  • 10 Ave Maria's,
  • 1 gang "Ære være Faderen",
  • 1 gang "Evig hvile",
  • Vi gentager denne cyklus med hvert af mysterierne.

I den kristne tradition har bøn for afdøde i århundreder været tillagt stor betydning. Det er meningen, at det skal være en bøn for deres sjæl som en forbøn til Gud, hvor vi beder ham om at vise den afdøde den rette vej og føre ham til himmeriges rige. Bøn for afdøde er på en måde også et forsøg på at tale med den afdøde, at formidle bekymringer, frygt eller længsler til den afdøde. Under en sådan samtale appellerer vi til ham gennem Gud.

Modlitwa za zmarłego hjælper też ludziom w życiu doczesnym uświadomić sobie jak kruche jest nasze życie i że wszystko co następuje później jest nieuchronne. Sam różaniec jest modlitwą kultywowaną w chrześcijaństwie już od średniowiecza, także przy okazjach żałobnych.

I dette tilfælde ser bønnen dog lidt anderledes ud end den almindelige rosenkransbøn. Sådan ser en rosenkrans for den afdøde ud før en begravelse? Dette er helt sikkert en meget forkortet version på grund af den begrænsede tid, der var afsat til hele ceremonien. Det er almindeligt at bede en rosenkrans, der udelukkende er dedikeret til en af de fire dele (det glædelige, det herlige, det sorgfulde og det lysende mysterium). Det er en frit valgt andagt, og det forhold, at man beder rosenkransen for den afdøde før begravelsen, betyder ikke nødvendigvis, at man skal vælge det sørgelige mysterium. Resten foregår på en ret standardiseret måde, dvs. under ledelse af en person, der leder en sådan bøn.

Markedsføring af religiøst indhold og meget mere
Kunstig intelligens