Hvordan man siger nej godt rosenkrans trin for trin? Nu hvor vi har forklaret rosenkransens essens, dens betydning og på en måde allerede berørt selve rosenkransen, er det tid til at overveje hvordan man beder rosenkransen. Hvordan beder man rosenkransen? Det er naturligvis ikke noget kompliceret, da selve bønsformlen er let at huske. Det er dog vigtigt at huske, at selve essensen af, hvordan man beder rosenkransen, består af to komponenter.

Hvordan beder man den hellige rosenkrans?

Vi vil først og fremmest behandle sagen ud fra et rent teknisk synspunkt og sige hvordan man beder rosenkransen trin for trinog for det andet bør vi også se på den åndelige forberedelse til selve rosenkransen. Det antages, at hver del af rosenkransen symboliserer et særskilt rosenkransmysterium. Blandt disse skelner vi mellem de glædelige mysterier, de sorgfulde mysterier, de herlige mysterier og lysets mysterier. Jeg går videre til et rent teknisk spørgsmål. I den katolske kirke er oktober den måned, hvor der dagligt afholdes rosenkransgudstjenester og hvor de troende samles for at bede rosenkrans. I hver uge i oktober samles de troende for at bede et andet af rosenkransens mysterier hver dag. Følgende er en oversigt over, hvordan man beder rosenkransen korrekt for hver dag i ugen:

- De glædelige mysterier bliver bedt mandag og lørdag
- De smertefulde mysterier reciteres tirsdag og fredag
- De herlige mysterier bliver bedt onsdag og søndag
- Lysets mysterier reciteres om torsdagen

Hvordan beder man rosenkransen?

Hvert af rosenkransens mysterier henviser til bestemte begivenheder i Bibelen. Det er derfor på en måde et resumé af evangeliet. Mysterium Den Glorværdige fortæller om opstandelsen, himmelfarten, pinsen, Jomfru Marias himmelfart og Jomfru Marias kroning.
De glædelige mysterier er Bebudelsen, Besøgelsen, Fødselskirken Herre JesusPræsentationen af Jesus, Fundet af Jesus
De smertefulde mysterier er bønnen i Olivenergården, piskningen, korsfæstelsen og Jesu korsfæstelse.
Lysets hemmeligheder er Jesu dåb i Jordan, den første miraklet i Kana, forkyndelsen af Guds rige, forvandlingen på Tabor-bjerget og indstiftelsen af eukaristien.

Hvordan beder man rosenkransen?

Selve rosenkransens genstand er en vejledning og en vejviser for, hvordan rosenkransen bedes. De enkelte perler står for de enkelte bønner. Hvordan man beder rosenkransen trin for trin:

Vi begynder med korsets tegn
Første bøn - Fadervor
3. 3 på hinanden følgende perler - 3 Ave Maria'er
4. 4 perler - Ære være Faderen
5. 10 Ave Maria'er
6. en enkelt perle - Fadervor
7. 10 Ave Maria'er
osv.

Når det drejer sig om et spørgsmål som hvordan man beder den hellige rosenkrans, bør man også overveje de åndelige aspekter. Det vil sige, hvordan forbereder du dig på at bede rosenkransen? Hvad skal man have? Hvornår skal man bede rosenkransen?
Først og fremmest skal man huske, at enhver sted og ethvert tidspunkt er et godt tidspunkt at tale med Herren på Gud. Så for at bede rosenkransen behøver vi ikke at vente til oktober med at gå til en rosenkransmesse. Det er nok at finde et stille og fredeligt sted, hvor vi kan give os selv til bøn, rense os selv for unødvendige tanker og simpelthen begynde. Lad os huske at give os helt og holdent hen til den under rosenkranssamtalen og gøre det til et punkt at tænke over den og reflektere over den.

 

Mit navn er Magdalena. I min første. Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan du skal bede rosenkransen. Trin for trin hvad bøn rækkefølge. invitere. for at bede rosenkransen vi har brug for en rosenkrans. Dette er min rod består af et kors. med fem kaniner. perler og på denne del.

Så er der metaller, og så har vi de fem tiendedele. Den tiende består af ti ledere og en leder, der åbner den konstante tiende. 5 gange.

Fem lemmer.

Vi begynder at bede rosenkransen i det hellige korsets tegn i den navn Faderen og Sønnen og Helligånden. Derefter beder vi Helligånden om at hjælp i bøn. Vi kan ikke kysse korset ærbødigt. Som et tegn på vores kærlighed til Herren Jesus. begynder. Jeg begynder bønnen med denne del. og starter med korset på korset. Vi beder u i Gud Fader den Almægtige. Så fra denne bøn er end. Så går vi videre til den første perle fra antennen Fadervor.

Så på disse tre sektioner af de næste tre gange er zonen Maria fra den bøn, som vi beder og bringer os sorg passende gaver på de første perler og på den anden og på den tredje kærlighed. På det sidste stykke af dette afsnit har vi Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen nu og altid og for evigt, og således sluttede vi den første. Første del.

Vi går videre i rosenkransen til martyren og til vores fem tiendedele. Rosenkransen er en bøn og først og fremmest, ud over at bede den bøn, du taler om i dag. Frem for alt skal vi fokusere på at meditere over rosenkransens mysterier.

I dag siger jeg, at vi skal overveje første del af rosenkransen. Det første mysterium.

Det er den velsignede Jomfru Marias placering ved Metella. Jeg minder mig selv om, hvad det første mysterium er, som vi skal recitere i dag Bebudelsen i dette tilfælde kan vi hæve intentionen om intentionerne hos de mennesker, vi beder Vor Frue.

Og så husker jeg det mysterium, vi skal meditere over, og vi beder Fadervor. I begyndelsen, så de næste ti gange med Maria, og til sidst på den sidste perle siger vi Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Derudover kan vi sige Ære være Faderen stadig i den bøn, der er Fatima-bønnen.

O min Jesus, vores synder holder vi ligesom søndag koncentrerer alle sjæle til himlen og hjælper især dem, der har mest brug for din barmhjertighed og den anden bøn. Dette er bønnen. München uden synd undfanget bed for os, der har tilflugt til dig. og med dem, der ikke har tilflugt til dig især fra fjenderne og den hellige kirke og anbefales.

Hvis vi allerede har bedt disse to bønner og de foregående, som de taler om, går vi videre til de næste ti. De anden ti.

I dette tilfælde er det andet glædelige mysterium for os fødevarer det allerhelligste. Vi mindes de begivenheder i evangeliet, der fandt sted, da dette mysterium udfoldede sig i vores hensigter, og vi beder Fadervor-bønnen på skift.

På de samme perler, som vi sagde Glory Be på før. Derefter på de næste 10 poser á 10 og på den sidste pose. Med etteren, der adskiller tierne, reciterer vi. Ære være Faderen. O min er IKKE O Maria uden synd af instruktion.

Og de næste mysterier ser identiske ud. Det tredje glædelige mysterium er Jesu fødsel i Betlehem.

Vi siger Fadervor 10 ord kontrol Maria vi afslutter. Ære være Faderen, og han er min Maria uden synd.

Det fjerde mysterium er Herren Jesu offergave. Skaberen kunne have ønsket det mariale Fadervor 10 gange.

Og Ære være Faderen. Ved afslutningen af nadveren Jesus ikke længere døde uden synd. Og de sidste ti i rosenkransen. Det er det, som Herren Jesus har fundet. Vor Fader. 10 gange om året, Mary. Hvor mange medaljer de fik. og reciterede. Ære være Faderen. O Maria uden synd. På denne måde kunne vi bede. Vi takker Gud Herren for denne tid sammen med ham. vi angrer korset. vi siger farvel til Faderen og Sønnen og Helligånden. Amen. Det. Alle.

Hvis du gav en 7 PIN-kode på deres rekord, hvis de kan lide denne type indhold Vil du gerne have flere prismærker fra mig blev det min kanal klik på stemplet for at være sikker på, at uden varsel det sendt i jorden.

På denne kanal vil virksomhederne blive vist mandag og torsdag kl. 20.00. Jeg inviterer dig hjerteligt til at se med.

Det har været mig en fornøjelse at være sammen med Dem i dag, og jeg ser frem til at se Dem igen.