Hvordan man siger nej godt rosenkrans trin for trin? Nu hvor vi har forklaret rosenkransens essens, dens betydning og på en måde allerede berørt selve rosenkransen, er det tid til at overveje hvordan man beder rosenkransen. Hvordan beder man rosenkransen? Det er naturligvis ikke noget kompliceret, da selve bønsformlen er let at huske. Det er dog vigtigt at huske, at selve essensen af, hvordan man beder rosenkransen, består af to komponenter.

Hvordan beder man den hellige rosenkrans?

Vi vil først og fremmest behandle sagen ud fra et rent teknisk synspunkt og sige hvordan man beder rosenkransen trin for trinog for det andet bør vi også se på den åndelige forberedelse til selve rosenkransen. Det antages, at hver del af rosenkransen symboliserer et særskilt rosenkransmysterium. Blandt disse skelner vi mellem de glædelige mysterier, de sorgfulde mysterier, de herlige mysterier og lysets mysterier. Jeg går videre til et rent teknisk spørgsmål. I den katolske kirke er oktober den måned, hvor der dagligt afholdes rosenkransgudstjenester og hvor de troende samles for at bede rosenkrans. I hver uge i oktober samles de troende for at bede et andet af rosenkransens mysterier hver dag. Følgende er en oversigt over, hvordan man beder rosenkransen korrekt for hver dag i ugen:

- De glædelige mysterier bliver bedt mandag og lørdag
- De smertefulde mysterier reciteres tirsdag og fredag
- De herlige mysterier bliver bedt onsdag og søndag
- Lysets mysterier reciteres om torsdagen

Hvordan beder man rosenkransen?

Hvert af rosenkransens mysterier henviser til bestemte begivenheder i Bibelen. Det er derfor på en måde en sammenfatning af evangeliet. Det herlige mysterium fortæller om opstandelsen, himmelfart, pinse, optagelsen og den hellige Jomfru Marias kroning.
De glædelige mysterier er Bebudelsen, Besøgelsen, Fødselskirken Herre JesusPræsentationen af Jesus, Fundet af Jesus
De smertefulde mysterier er bønnen i Olivenergården, piskningen, korsfæstelsen og Jesu korsfæstelse.
Lysets hemmeligheder er Jesu dåb i Jordan, den første miraklet i Kana, forkyndelsen af Guds rige, forvandlingen på Tabor-bjerget og indstiftelsen af eukaristien.

Hvordan beder man rosenkransen?

Selve rosenkransens genstand er en vejledning og en vejviser for, hvordan rosenkransen bedes. De enkelte perler står for de enkelte bønner. Hvordan man beder rosenkransen trin for trin:

Vi begynder med korsets tegn
Første bøn - Fadervor
3. 3 på hinanden følgende perler - 3 Ave Maria'er
4. 4 perler - Ære være Faderen
5. 10 Ave Maria'er
6. en enkelt perle - Fadervor
7. 10 Ave Maria'er
osv.

Når det drejer sig om et spørgsmål som hvordan man beder den hellige rosenkrans, bør man også overveje de åndelige aspekter. Det vil sige, hvordan forbereder du dig på at bede rosenkransen? Hvad skal man have? Hvornår skal man bede rosenkransen?
Først og fremmest skal man huske, at enhver sted og ethvert tidspunkt er et godt tidspunkt at tale med Herren på Gud. Så for at bede rosenkransen behøver vi ikke at vente til oktober med at gå til en rosenkransmesse. Det er nok at finde et stille og fredeligt sted, hvor vi kan give os selv til bøn, rense os selv for unødvendige tanker og simpelthen begynde. Lad os huske at give os helt og holdent hen til den under rosenkranssamtalen og gøre det til et punkt at tænke over den og reflektere over den.

 

Mit navn er Magdalena. I min første. Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan du skal bede rosenkransen. Trin for trin hvad bønnerækkefølge. velkommen. for at bede rosenkransen skal vi bruge en rosenkrans. Dette er min rod består af et kors. med fem kaniner. perler og på denne del.

Så er der metallerne, og så har vi de fem tiere. En tiendedel består af ti ledere, og en leder åbner den konstante tiendedel. 5 gange.

Fem lemmer.

Vi begynder at bede rosenkransen i det hellige korsets tegn i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Derefter beder vi Helligånden om at hjælpe os med at bede. Vi må ikke kysse korset med ærbødighed. Som et tegn på vores kærlighed til Herren Jesus. begynder. Jeg begynder bønnen med denne del. og begynder med korset på korset. Vi beder jer i Gud Fader den Almægtige. Så fra denne bøn er end. Derefter går vi over til de første perler fra det luftbårne Fadervor.

Så på disse tre afsnit af de næste tre gange er zonen Mary fra den bøn, som vi reciterer og bringer os sorg passende gaver på de første perler og på den anden og på den tredje kærlighed. På den sidste side af dette afsnit har vi Ære til Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, nu og altid og i al evighed, og således sluttede vi det første. Første del.

Rosenkrans går vi videre til lidelseshistorien og vores fem tiere. Rosenkransen er en bøn og frem for alt, bortset fra recitationen af den bøn, som du taler om i dag. Frem for alt er det nødvendigt at koncentrere sig om at meditere på rosenkransens mysterier.

I dag siger jeg den første del af rosenkransen. Det første mysterium.

Dette er placeringen af den hellige Jomfru Maria ved Metella. Jeg minder mig selv om, hvad det første mysterium er, som vi skal fremsige i dag, Bebudelsen, og i dette tilfælde kan vi rejse intentionen om intentionerne for de mennesker, som vi beder Vor Frue om.

Og så mindede jeg om det mysterium, som vi skal meditere over, vi mediterer over dette mysterium, og vi beder denne bøn Fadervor. I begyndelsen og derefter de næste ti gange med Maria og til sidst på den sidste perle siger vi Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Derudover kan du recitere Faderens lovsang stadig i bønnen, det er Fatimas bøn.

O min Jesus, vi holder vores synder ligesom søndagen koncentrerer alle sjæle til himlen og hjælper især dem, der har mest brug for din barmhjertighed og den anden bøn. Dette er bønnen. München uden synd skjult bad for os, der har henvendelse til dig. og med dem, der ikke har henvendelse til dig, især med fjender og kirkeen helgen og anbefales.

Hvis vi har sagt disse to bønner og de foregående, går vi videre til de næste ti. Den anden ti.

I dette tilfælde er det andet glædelige mysterium os fødevarer det allerhelligste. Vi mindes de begivenheder i evangeliet, der fandt sted, da dette mysterium udfoldede sig i vores hensigter, og vi beder Fadervor-bønnen på skift.

På de samme perler, som vi sagde Glory Be på før. Derefter på de næste 10 poser á 10 og på den sidste pose. Med etteren, der adskiller tierne, reciterer vi. Ære være Faderen. O min er IKKE O Maria uden synd af instruktion.

Og de næste mysterier ser identiske ud. Det tredje glædelige mysterium er Jesu fødsel i Betlehem.

Vi siger Fadervor 10 ord kontrol Maria vi afslutter. Ære være Faderen, og han er min Maria uden synd.

Det fjerde mysterium er Herren Jesu offergave. Skaberen kunne have ønsket det mariale Fadervor 10 gange.

Og Ære være Faderen. Ved afslutningen af nadveren Jesus ikke længere døde uden synd. Og de sidste ti i rosenkransen. Det er det, som Herren Jesus har fundet. Vor Fader. 10 gange om året, Mary. Hvor mange medaljer de fik. og reciterede. Ære være Faderen. O Maria uden synd. På denne måde kunne vi bede. Vi takker Gud Herren for denne tid sammen med ham. vi angrer korset. vi siger farvel til Faderen og Sønnen og Helligånden. Amen. Det. Alle.

Hvis du gav en 7 PIN-kode på deres rekord, hvis de kan lide denne type indhold Vil du gerne have flere prismærker fra mig blev det min kanal klik på stemplet for at være sikker på, at uden varsel det sendt i jorden.

På denne kanal vil virksomhederne blive vist mandag og torsdag kl. 20.00. Jeg inviterer dig hjerteligt til at se med.

Det har været mig en fornøjelse at være sammen med Dem i dag, og jeg ser frem til at se Dem igen.