Hvor den sidste nadver fandt sted

O Den sidste nadver fire passager siger Det Nye Testamente. Den sidste nadver er ifølge Skriften påskemåltidet, hvis deltagere var Jesus i de tolv apostle. Den sidste nadver fandt sted om aftenen, før Jesus blev arresteret og dømt til døden ved korsets vej. På den bekendtgjorde Jesus, at det var hans sidste Pascha før døden.

Stedet for den sidste nadver

Den sidste nadver er det øjeblik, hvor det fastslås Eukaristien, nemlig Masse og præstedømmet. Den sidste nadver fandt sted i det øvre rum. Cenacle var placeret i Zion - den første Kirke og alle kirkers moder. Det er det højeste punkt i det gamle Jerusalem. Navnet henviste til det bjerg, hvorpå Jerusalems tempel stod i Det Gamle Testamente, som betød en ny begyndelse, dvs. opbygningen af et nyt fællesskab i Jesu Kirke. Cenacle - blev hallen på bjerget det sted, hvor de Kirke under Den sidste nadver.

Det er også det sted, hvor de søgte tilflugt apostle under Jesu lidelseshistorie. Jesus samme aften, som den Den sidste nadver blev forrådt af en af sine elever, Judas. Han blev derefter taget til fange og stillet for en religiøs jødisk domstol, som fandt ham skyldig i blasfemi. Jesus blev derefter udleveret til den romerske guvernør Pontius Pilatussom dømte ham til døden ved korsfæstelse.