Mida käsib Jumal 8. käsus?

Dekaloog on üks põhilisi seadusi, mida kristlased tänapäevani järgivad. See on moraalipõhimõtete kogum, mille järgi me peaksime tegutsema igas oma eluvaldkonnas. Dekaloog on kirja pandud Moosese teises raamatus (2. Moosese raamat). Piibli jutustuse kohaselt dikteeris Jumal Jahve Moosesele kümme käsku Siinai mäel ajal, mil iisraellased rändasid Kaananisse...