Miks ilmutab Jumal ennast?

Inimene on olend, kellel on mõistus ja vaba tahe. Meie elu mõte on tunda tõde ja kõrgeimat hüve, järgides religiooni teed. Jumala otsimine selles kõiges võib olla äärmiselt raske, sest Jumal kui kõrgeim hüve ja kõrgeim tõde ületab meid igas meie elu aspektis. Meie Jumala otsingud võivad seega olla mõnevõrra...