Mida ta tegi Moses? Kes oli Moses?

Nagu on juba mainitud käesoleva artikli eelmistes osades, Moses on üks olulisemaid näitajaid kogu Kristlus. Teda tuleb pidada kõige olulisemaks Piibli patriarhiks. Moses sündis Egiptus. Tänu oma emale jäi ta ellu vaatamata vaarao käsule hävitada kõik vastsündinud poisid, kes olid pärit Heebrea.

Ema peitis väikest Moosest 3 kuud, pärast mida ta pani ta vaiguga kaetud papüürusekarpi ja pani ta korvi, mis oli Niiluse. Korvi järgnes tema õde, kes, nähes, et vaarao tütar oli selle välja õngitsetud, soovitas tal anda väike Mooses söömiseks oma rahva naisele, keda tõestatudja sai tema emaks. Siis võttis vaarao tütar ise vastu laps.

Mõne aja pärast on nüüdseks täiskasvanud Moses oli sunnitud põgenema meedlaste juurde, kus ta abiellus selle talupidaja tütrega, kelle juures ta elas. Ühel oma rändamise ajal (tegelikult juhtis ta oma ämma karja läbi kõrbe) mägedes oleval mäel Horeb, Moses kannatas ilmutused. Za Põlevas põõsas olev ingel käskis Issand Moosest tagasi Egiptusesse ja sundis vaaraot oma rahvast tema valitsemisest vabastama. Moses kuulas Härra ja esitas vaarao nõudmised oma HärraKuid ta ei kuulanud teda. Ta andis järele alles pärast seda, kui talle ja tema rahvale olid saadetud niinimetatud Egiptuse nuhtlused. Vabastatud Iisraellased Nii tulid nad Moosese abiga orjusest välja.

Seejärel läksid nad tema juhtimisel läbi kõrbe Kaanani poole. Vaarao saatis aga oma armee nende jälitamiseks, mis peatati alles siis, kui Moses, läbi HärraTa viis oma rahva üle lahku läinud Punase mere. Piibli jutustuste kohaselt kestis teekond Egiptusest 40 aastat. Rändamise ajal Moses oli igal ajal rahva juht Iisrael. Tema oli see, kes kinnitas Issanda ettenägelikkust. Imede hulgas oli ka toidu saatmine taevast alla manna kujul ja janu kustutamiseks vajaliku allika tekitamine kaljusse. Moses viis inimesed mäele Siinaikus ta sinuga kohtus.

Mida Mooses saavutas?

Siis Jumal on tema kaudu inimestega suhelnud Dekaloog ja pakti koodeks. Pärast lepingu sõlmimist (ja selle uuendamist pärast härja kummardamisega seotud sündmusi), Moses ta seisis taas kord rahva eesotsas Iisrael ja läksid Kaanani poole. Rännaku ajal mässas rahvas korduvalt Moosese enda ja Jahve. Neid mässusid karistati väga karmilt.

Sel ajal oli kogu rahvaarv enam-vähem selgeks tehtud ja viidi läbi esimesed rahvaloendused. Kogu aeg oli ka kaklusi iisraellased kohalike hõimudega, mis tõi kaasa aeglase asustamisprotsessi äsja vallutatud maadel. Seega, vastates küsimusele: "Kes on Moses?" ei ole ainult ühte õiget vastust. Moses Ta oli eelkõige piibellik patriarh. Ta oli ka rahva juht Iisrael. Teda võib vaadelda ka kui päästjat, kuid eelkõige kui vahendajat, kes vahendab Jahveja inimesed.

Siinkohal võib hakata mõtlema ka Moosese rolli üle enne neid sündmusi. Mis tegi temast selle, kes on valitud juhiks ja juhiks. Kelleks ta sai Moses pärast Egiptusest väljumist?

Moses

Mooses (/ˈmoʊzɪz, -zɪs/)[Märkus 1], heebrea keeles ka Moshe Rabbenu (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, lit. "Mooses, meie õpetaja"), on kõige tähtsam prohvet judaismis ning oluline prohvet kristluses, islamis, Bahá'i usus ja paljudes teistes Aabrahamlikes religioonides. Piibli jutustuses oli ta iisraellaste juht ja seaduseandja, kellele omistatakse Piibli esimese viie raamatu ehk Toora ehk "Toa omandamine taevast" autorlus.

Rabbinical Judaism arvutas Moosese elueaks 1391 ja 1271 eKr; Hieronymus annab 1592 eKr ja Jacob Ussher 1571 eKr. [Märkus 2] Teadlaste arvates on Mooses pigem legendaarne kui ajalooline kuju, säilitades samas võimaluse, et Moosese sarnane kuju oli 13. sajandil eKr.

Vastavalt Moosese raamatule sündis Mooses ajal, mil tema rahvas, orjastatud vähemusrahvas, iisraellased, kasvasid ja seetõttu kartis Egiptuse vaarao, et nad võivad liituda Egiptuse vaenlastega. Moosese heebrea ema Johebed peitis teda salaja, kui vaarao käskis tappa kõik vastsündinud heebrea pojad, et vähendada iisraellaste rahvaarvu. Vaarao tütre (Midrašis kuninganna Bitija) kaudu võeti laps Niiluse leidlapsena vastu ja kasvatati Egiptuse kuningliku perekonna koosseisus. Pärast Egiptuse orjaperemehe tapmist, kes peksis heebrealast, põgenes Mooses üle Punase mere Midiaani, kus ta kohtus Issanda ingliga, kes rääkis temaga põleva põõsa seest Hoorebi mäel, mida ta pidas Jumala mäeks.

Jumal saatis Moosese tagasi Egiptusesse, et nõuda iisraellaste vabastamist orjusest. Mooses ütles, et ta ei osanud kõnekalt rääkida, nii et Jumal lubas oma vanemal vennal Aaronil olla tema kõneisikuks. Pärast kümmet nuhtlust viis Mooses välja Iisraellaste väljaränne Egiptusest ja läbi Punase mere, mille järel nad asusid Siinai mäel, kus Mooses sai kümme käsku. Pärast 40 aastat rändamist kõrbes, Mooses suri silmapiiril Lubatud maa Nebo mäel.