Verre kastmise palve sisu Kristus

Kristuse kõige kallima vere kujutamine

Igavene Isa,
kaudu. Maarja Süütu Süda
Ma pakun sulle oma kallimat Veri Jeesus Kristus
- heastada kogu maailma patud,
- surnute ja puhastustulest surnute eest
- ja uuendamiseks Kirik Pühas Vaimus.
Aamen.
Õnnistatud Veri Jeesus - igavesti Õnnistatud!

Kristuse vere litaania

Kyrie, eleison. - Kristus, eleison. Kyrie, eleison.
Kristus, kuule meid. - Kristus, kuule meid.
Isa taevast, Jumal, - halasta meile.
Maailma Lunastaja poeg, Jumal, - halasta meile.
Püha Vaim, Jumal, - halasta meile.
Püha Kolmainsus, üks Jumal, - halasta meile.
Veri KristusIgavese Isa ainusündinud Poeg, - päästa meid.
Veri KristusJumala kehastunud Sõna,
Veri KristusUus ja igavene leping,
Veri KristusKui Püha Vaim suri Getsemani aias, voolas ta alla maa peale,
Veri Kristusõhkab lipitsemist,
Veri Kristus...broilerdades okaskrooni alt,
Veri Kristusvalatud ristil,
Veri Kristusmeie pääste maksmine,
Veri Kristusilma milleta ei ole andestust,
Veri Kristuskes euharistias vannutab ja puhastab hinged,
Veri Kristusarmu allikas,
Veri Kristuskurjade vaimude ületamine,
Veri Kristus, märtrite vaprus,
Veri Kristus, ülestunnistajate vägi,
Veri Kristus, sünnitades neitsid,
Veri Kristus, varjupaik ohustatud,
Veri Kristus, jahedalt töötades,
Veri Kristus, lohutus nuttes,
Veri Kristus, kadunute lootus,
Veri Kristus, surnute lohutus,
Veri KristusRahu ja magusus meie südames,
Veri Kristusigavese elu pant,
Veri KristusHingede päästmine puhastustulest,
Veri Kristus, kõige rohkem kiitust ja au vääriv,
Jumala Tall, kes võtad ära maailma patud, - anna meile andeks, Issand.
Jumala Tall, kes võtad ära maailma patud, kuule meid, Issand.
Jumala Tall, kes võtad ära maailma patud, halasta meie peale.
P. Sa lunastasid meid, Issand, oma verega.
W. Ja sa oled teinud meile meie Jumala kuningriigi.
Palvetagem. Kõikvõimas igavene Jumalkes sa oled määranud oma ainusündinud Poja maailma lunastajaks ja tema vere kaudu oled ennast lepitanud, anna, me palume, et me vääriliselt tähistaksime oma lunastuse tasu ja selle kaudu saaksime kaitset selle maa kurjuse eest, et me rõõmustaksime igavese õnne üle taevas. Läbi sama Kristus, Härra meie. Aamen.

Võidu kroon

Rõivakaplanit loetakse tavalise roosipärja osa kohta. Alguses:
Meie Isa. Ave Maarja. Ma usun Jumalasse.
Suurtel helmedel:
P. Ja nad võitsid läbi vere Lambaliha - W. Ja oma tunnistuse sõna kaudu. (Ap 12, 11)
Väikestel helmedel:
P. Veri KristusVõitlus kurjade vaimude üle - W. Vabasta meid!

Armulaua kabel

pühale, kallile verele Lunastused
kaitseks ebaõnne eest,
maailma uuendamiseks
ja puhastustulestikus kannatavate hingede eest.

Alguses:
1x: Ma usun Jumalasse... Meie Isa ...
3x: Ave Mary... (o usk, lootus ja armastus)

Põhiosa (5 kümnendit):
10x: Ole tervitatud, oh püha,
Väärikas veri Lunastused,
toeta meid, uuenda seda maad
Ja vabastage hinged puhastustulest!

1x: Kiitus ja ülistus
Püha Kolmainsuse kirik!
(pärast viiendat salajast 3x)

Novena

Issand Jeesus Kristus, kui sa nelikümmend päeva pärast oma ülestõusmist Isa juurde tagasi pöördusid, lasid sa oma jüngritel, kes olid kokku kogunenud, oodata oma saatmist. Püha Vaim. Üheksa päeva kestsid nad järjekindlalt palvetades, et saada kingitus, mis on suurem kui kõik kingitused, et saada tõelisteks apostliteks. Usaldades, et ka täna annate meile oma kingitusi ja õnnistusedküsime teilt:
Valgustage meie mõistust ja puhastage südaet me oskaksime hästi palvetada. Andke meile armu jääda nendega koos palvetama nagu apostlid. Mary. Lõppude lõpuks on ta Issanda teenija ja "kõikvõimas anuja".
Issand, Sa oled öelnud: "Paluge, ja teile antakse; otsige, ja te leiate; koputage, ja teile avatakse." Sinu sõnast julgustatuna tuleme täna Sinu juurde, et esitada Sulle julgelt oma palved.
(hetke vaikimine)
Jeesus, me usaldame sinu armastust ja halastust, mida sa oled meile näidanud oma kallima kaudu. Veri. Sa olid alati kannatlik vaeste ja haigete, põlatud ja patuste suhtes. Kuidas sa pühkisid ära Naini lesknaise pisarad, kuulasid ära sajaproua palve ja tasusid usalduse. MartyAnna meile ka rõõmu sellest, et sa aitad meid.
Aga kui meie soovid ei ole kooskõlas sinu tahtega, siis tugevda meie usk. Koos Sinuga tahame öelda: "Isa, olgu sündinud mitte minu, vaid Sinu tahe". Sisendage meile usaldust, et teie plaanid meie jaoks on parimad, isegi kui me neid alati ei mõista.
Me täname teid nüüd kõige eest, mis meie jaoks mida sa oled valmistanud, sest sa oled Armastus, ja kõik, mida sa meile annad või lubad saada, on meie pühitsemiseks. Aamen.