8 благословии

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Осем кратки изречения, които могат да утешат, да вдъхнат надежда, да мотивират и да стимулират процесите на духовна трансформация. Всеки християнин трябва да се връща към тях от време на време, опитвайки се да открие в тях универсален смисъл, съответстващ на настоящия му етап от живота и момент от историята. В днешната статия ще поговорим малко повече за това, какво представлява благословия.

  1. Бл.ogosбедните духом, защото техен е Царятóнебесното царство.
  2. Бл.ogosсъдебни заседатели, коитоóОнези, които скърбят, защото те ще бъдат утешени.
  3. Бл.ogosКротките ще бъдат възнаградени, защото те ще наследят земята.
  4. Бл.ogosсъдебни заседатели, коитоóКоито гладуват и жадуват за правда, защото ще се наситят.
  5. Бл.ogosмилостиви, защото ще получат милост.
  6. Бл.ogos...защото те ще видят Бога.
  7. Бл.ogosсъдебни заседатели, коитоóкоито внасят Pokój, защото те ще се нарекат Божии синове.
  8. Бл.ogosсъдебни заседатели, коитоóкоито търпят гонения заради правдата, защото техен е Царят.óнебесното царство.
  9. Бл.ogosКогато хората ще ви хулят и гонят, и когато заради Мене ще бъдете хулени и гонени.óобвързва измамно всяко зло срещу вас. Радвайте се и се веселете, защото наградата ви е голяма на небесата. Защото така те преследваха пророкачекоито са отишли преди вас.

Ето как изглеждат осемте блаженства според Библията на хилядолетието в Евангелието от Матей, а малки езикови нюанси се появяват в други преводи: Познан, Варшава и Гданск. Друг апостол - Лука - е написал своя версия на същия много важен текст.

8 блаженства от Евангелието - За кого?

Както се вижда по-горе, самите блаженства са девет на практика, но последното (най-сложното между другото), най-често се пренебрегва. Самото съдържание е насочено към всички хора, особено към тези, които се придържат към католическата вяра. Това е още един мощен пътеводител за християнина, който иска да живее добре и да се стреми към спасение.

Споменаването на милосърдието, справедливостта, мира и скромността е много подходящо, защото засяга всички социални слоеве и почти всички видове човешки взаимоотношения. По този начин 8-те блаженства са още една карта в стремежа за усъвършенстване на земния живот.

8 благословии за деца

Когато възпитава най-малките във вяра, свещеникът или катехистът много често се позовава на думите, описани като осем блаженства. Струва си да анализираме всеки от тях поотделно, както и да определим фигурата на светеца, който е най-силно свързан с дадено явление. Правилното предаване на същността на това съдържание на детето - по нагледен начин - често е ключът към по-нататъшното духовно развитие.

Какво е това е благословия?

Самата благословия се среща в много контексти, включително литургични. В същността си той означава да благодарим за получените дарове. Както лесно можем да видим, то често предхожда времето, в което е казано, и се отнася до бъдещи въпроси. Осемте блаженства са много важна основа за католиците. Заслужава си не само да ги знаете, но най-вече да ги прилагате на практика. Те са идеален пример за духовно усъвършенстване, основа за изграждане на устойчивост към заобикалящата ни действителност и способност да се справяме с многобройните ситуации и проблеми, които се изпречват на пътя ни. Следвайки тази линия, тези думи са не само храна за душата, но и за ума, който жадува за най-простите рецепти как да бъде добър човек.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]