8 požehnání

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Osm krátkých vět, které mohou potěšit, dodat naději, motivovat a podnítit proces duchovní proměny. Každý křesťan by se k nim měl čas od času vracet a snažit se v nich najít univerzální smysl odpovídající jeho současné životní etapě a dějinnému okamžiku. V dnešním článku si o tom povíme trochu více, co to je požehnání.

  1. Bl.ogoschudí duchem, neboť jejich je král.ókrálovství nebeské.
  2. Bl.ogosporotci, kteříóTi, kdo truchlí, budou potěšeni.
  3. Bl.ogosPokorní budou odměněni, neboť zdědí zemi.
  4. Bl.ogosporotci, kteříóKdo hladoví a žízní po spravedlnosti, budou nasyceni.
  5. Bl.ogosmilosrdní, neboť se jim dostane milosrdenství.
  6. Bl.ogos...neboť uvidí Boha.
  7. Bl.ogosporotci, kteříókteří přinášejí pokój, neboť budou nazýváni Božími syny.
  8. Bl.ogosporotci, kteříókteří trpí pronásledování pro spravedlnost, neboť jejich je Král.ókrálovství nebeské.
  9. Bl.ogosKdyž vám budou lidé nadávat a pronásledovat vás a když budete kvůli mně haněni a pronásledováni.ólstivě váže všechno zlé proti tobě. Radujte se a jásejte, neboť vaše odměna v nebi je veliká. Protože tak pronásledovali prorokažekteří vás předešli.

Takto vypadá osm blahoslavenství podle Bible tisíciletí v Evangeliu podle Matouše, drobné jazykové nuance se objevují i v dalších překladech: poznaňském, varšavském a gdaňském. Lukáš, další apoštol, napsal vlastní verzi téhož velmi důležitého textu.

8 evangelijních blahoslavenství - Pro koho?

Jak je vidět výše, samotných blahoslavenství je v praxi devět, ale to poslední (mimochodem nejsložitější) je nejčastěji přehlíženo. Samotný obsah je určen všem lidem, zejména těm, kteří setrvávají v katolické víře. Je to další mocný ukazatel pro křesťana, který chce dobře žít a usilovat o spásu.

Zmínka o milosrdenství, spravedlnosti, pokoji a skromnosti je zde velmi důležitá, protože se dotýká všech společenských vrstev a prakticky všech typů lidských vztahů. Osm blahoslavenství je tedy další mapou na cestě k dokonalosti pozemského života.

8 požehnání pro děti

Při výchově nejmladších ve víře se kněz nebo katecheta velmi často odvolává na slova označovaná jako osm blahoslavenství. Stojí za to analyzovat každou z nich zvlášť a přiřadit postavu světce, který je s daným jevem nejsilněji spojen. Správné zprostředkování podstaty tohoto obsahu dítěti - obrazovou formou - je často klíčem k dalšímu duchovnímu rozvoji.

Co to je? je požehnáním?

Samotné požehnání se vyskytuje v mnoha kontextech, včetně liturgických. Ve své podstatě znamená poděkování za přijaté dary. Jak si můžeme snadno všimnout, často předchází době, ve které je řečeno, a týká se budoucích záležitostí. Osm blahoslavenství tvoří pro katolíka velmi důležitý základ. Vyplatí se je nejen znát, ale především je uvádět do praxe. Jsou ideálním příkladem duchovního zdokonalování, základem pro budování odolnosti vůči realitě kolem nás a schopností vyrovnat se s mnoha situacemi a problémy, které nás potkávají. Podle této linie jsou tato slova nejen pokrmem pro duši, ale také pro mysl lačnící po nejjednodušších receptech, jak být dobrým člověkem.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]