8 blagoslovov

[ Vsebina članka je zaščitena z Plagiashield ]

Osem kratkih stavkov, ki lahko potolažijo, upajo, motivirajo in spodbudijo proces duhovne preobrazbe. Vsak kristjan bi jih moral od časa do časa ponovno pregledati in v njih poiskati univerzalni smisel, ki ustreza njegovemu trenutnemu življenjskemu obdobju in zgodovinskemu trenutku. V današnjem članku bomo o tem povedali nekaj več, kaj je blagoslov.

  1. Bl.ogosubogi v duhu, kajti njihov je kraljónebeško kraljestvo.
  2. Bl.ogosporotniki, kióTisti, ki žalujejo, bodo potolaženi.
  3. Bl.ogosKrotki bodo nagrajeni, saj bodo podedovali zemljo.
  4. Bl.ogosporotniki, kióki so lačni in žejni pravičnosti, saj se bodo nasitili.
  5. Bl.ogosusmiljeni, ker bodo dosegli usmiljenje.
  6. Bl.ogos...kajti videli bodo Boga.
  7. Bl.ogosporotniki, kióki prinašajo pokój, ker se bodo imenovali Božji sinovi.
  8. Bl.ogosporotniki, kióki trpijo preganjanje zaradi pravičnosti, kajti njihov je Kralj.ónebeško kraljestvo.
  9. Bl.ogosKo vas bodo ljudje obrekovali in preganjali in ko boste zaradi mene obrekovani in preganjani.ózvijačno veže vse zlo proti tebi. Veselite se in radujte, kajti vaša nagrada je velika v nebesih. Tako so preganjali prerokana spletni strani .ki so bili pred vami.

Tako izgleda osem blagoslovov po Svetem pismu tisočletja v Evangeliju po Mateju, manjše jezikovne nianse pa se pojavljajo v drugih prevodih: Poznan, Varšava in Gdansk. Luka, drugi apostol, je napisal svojo različico istega zelo pomembnega besedila.

8 evangeljskih blagrov - Za koga?

Kot smo videli zgoraj, je blagrov v praksi devet, vendar je zadnji (mimogrede, najbolj zapleten) najpogosteje spregledan. Sama vsebina je namenjena vsem ljudem, zlasti tistim, ki živijo v katoliški veri. To je še en močan kažipot za kristjana, ki želi dobro živeti in si prizadevati za odrešenje.

Omemba usmiljenja, pravičnosti, miru in skromnosti je tu zelo pomembna, saj se dotika vseh družbenih slojev in skoraj vseh vrst človeških odnosov. Osem blagrov je torej še en zemljevid v prizadevanju za izpopolnitev zemeljskega življenja.

8 blagoslovov za otroci

Ko duhovnik ali katehet najmlajše vzgaja v veri, se zelo pogosto sklicuje na besede, ki so opisane kot osem blagrov. Vredno je analizirati vsakega od njih posebej in določiti lik svetnika, ki je najbolj povezan z določenim pojavom. Pravilno posredovanje bistva te vsebine otroku - na slikovit način - je pogosto ključ do nadaljnjega duhovnega razvoja.

Kaj je to je blagoslov?

Sam blagoslov se pojavlja v številnih kontekstih, tudi liturgičnih. V svojem bistvu pomeni zahvalo za prejete darove. Kot lahko zlahka vidimo, je pogosto pred časom, v katerem je bila izrečena, in se nanaša na prihodnje zadeve. Osem blagrov je zelo pomemben temelj katoliške veroizpovedi. Vredno jih je ne le poznati, temveč predvsem izvajati v praksi. So idealen primer duhovnega izpopolnjevanja, temelj za krepitev odpornosti na realnost okoli nas in sposobnost soočanja s številnimi situacijami in težavami, ki nas doletijo. Če sledimo tej vrstici, te besede niso le hrana za dušo, ampak tudi za um, ki je lačen najpreprostejših receptov, kako biti dober človek.

[ Vsebina članka je zaščitena z Plagiashield ]