Osiem krótkich zdań, które potrafią nieść jednocześnie pocieszenie, nadzieję, motywację i stymulować procesy w obrębie duchowej przemiany. Każdy chrześcijanin powinien czasem wracać do ich treści, próbując odnaleźć w nich uniwersalny sens zgodny z aktualnym etapem w życiu i momentem w dziejach. W dzisiejszym artykule nieco szerzej o tym, co to jest błogosławieństwo.

  1. ogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  2. ogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
  3. ogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
  4. ogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
  5. ogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
  6. ogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  7. ogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  8. ogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
  9. ogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Tak osiem błogosławieństw wygląda wedle Biblii Tysiąclecia w Ewangelii według Mateusza, a drobne niuanse językowe pojawiają się w innych przekładach: poznańskim, warszawskim czy gdańskim. Swoją wersję tego samego, bardzo ważnego tekstu, spisał też inny apostoł, Łukasz.

8 błogosławieństw ewangelicznych — dla kogo?

Jak wyżej widać, samych błogosławieństw jest w praktyce dziewięć, lecz ostatnie z nich (przy okazji najbardziej zawiłe), jest najczęściej pomijane. Treść sama w sobie jest adresowana do wszystkich ludzi, w szczególności trwających w wierze katolickiej. Jest to kolejny mocny drogowskaz dla chrześcijanina, który chce dobrze przeżyć swoje życie i dążyć do zbawienia.

Wspomnienie o miłosierdziu, sprawiedliwości, pokoju i skromności jest tu bardzo istotne, bo dotyka wszystkie warstwy społeczne i praktycznie każdy typ relacji międzyludzkiej. 8 błogosławieństw jest tym samym kolejną mapą w dążeniu do doskonalenia swojego ziemskiego żywota.

8 błogosławieństw dla dzieci

Podczas edukowania najmłodszych w wierze, ksiądz lub katecheta bardzo często sięga do słów opisywanych jako osiem błogosławieństw. Warto zarówno przeanalizować każde z nich z osobna, jak i przypisać postać świętego najmocniej kojarzonego z danym zjawiskiem. Prawidłowe przekazanie dziecku istoty tej treści — w sposób obrazowy — jest nierzadko kluczem do dalszego rozwoju duchowego.

Co to jest błogosławieństwo?

Samo błogosławieństwo występuje w wielu kontekstach, między innymi również w liturgicznym. W swej istocie oznacza powinszowanie z powodu otrzymanych darów. Jak łatwo zauważyć, często wyprzedza też czas, w którym jest wypowiadane i dotyczy spraw przyszłych. Osiem błogosławieństw stanowi bardzo ważny fundament dla Katolika. Warto je nie tylko znać, ale przede wszystkim tezy z nimi związane wprowadzać w życie. To idealny przykład doskonalenia duchowego, podstaw pod budowanie odporności na otaczające nas realia oraz umiejętność korespondowania z wieloma sytuacjami i problemami stawianymi na naszej drodze. Idąc tym tropem, słowa te są nie tylko pokarmem dla duszy, ale i umysłu spragnionego najprostszych recept na bycie dobrym człowiekiem.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja