8 požehnaní

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Osem krátkych viet, ktoré môžu potešiť, dodať nádej, motivovať a podnietiť proces duchovnej premeny. Každý kresťan by sa k nim mal z času na čas vrátiť a pokúsiť sa v nich nájsť univerzálny zmysel, ktorý by zodpovedal jeho aktuálnej životnej etape a historickému okamihu. V dnešnom článku si o tom povieme trochu viac, čo to je požehnanie.

  1. Bl.ogoschudobní duchom, lebo ich je kráľónebeské kráľovstvo.
  2. Bl.ogosporotcovia, ktoríóTí, ktorí smútia, budú potešení.
  3. Bl.ogosTichí budú odmenení, lebo oni zdedia zem.
  4. Bl.ogosporotcovia, ktoríóktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo budú nasýtení.
  5. Bl.ogosmilosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo.
  6. Bl.ogos...lebo uvidia Boha.
  7. Bl.ogosporotcovia, ktoríóktorí prinášajú pokój, lebo sa budú volať Božími synmi.
  8. Bl.ogosporotcovia, ktoríóktorí trpia prenasledovanie pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľónebeské kráľovstvo.
  9. Bl.ogosKeď vám budú ľudia nadávať a prenasledovať vás a keď vás budú kvôli mne hanobiť a prenasledovať.óklamlivo viaže všetko zlé proti vám. Radujte sa a plesajte, lebo vaša odmena je veľká v nebi. Takto prenasledovali prorokažektorí odišli pred vami.

Takto vyzerá osem blahoslavenstiev podľa Biblie tisícročia v Evanjeliu podľa Matúša, pričom drobné jazykové nuansy sa objavujú aj v iných prekladoch: Poznaň, Varšava a Gdansk. Lukáš, ďalší apoštol, napísal vlastnú verziu toho istého, veľmi dôležitého textu.

8 evanjeliových blahoslavenstiev - Pre koho?

Ako vidno vyššie, samotných blahoslavenstiev je v praxi deväť, ale posledné (mimochodom najzložitejšie) sa najčastejšie prehliada. Samotný obsah je určený všetkým ľuďom, najmä tým, ktorí sa držia katolíckej viery. Je to ďalší silný ukazovateľ pre kresťana, ktorý chce žiť svoj život dobre a usilovať sa o spásu.

Zmienka o milosrdenstve, spravodlivosti, pokoji a skromnosti je tu veľmi dôležitá, pretože sa dotýka všetkých spoločenských vrstiev a prakticky všetkých typov ľudských vzťahov. Osem blahoslavenstiev je teda ďalšou mapou v snahe zdokonaliť svoj pozemský život.

8 požehnaní pre deti

Pri výchove najmladších vo viere sa kňaz alebo katechéta veľmi často odvoláva na slová označované ako osem blahoslavenstiev. Stojí za to analyzovať každý z nich osobitne, ako aj priradiť postavu svätca, ktorý je s daným javom najsilnejšie spojený. Správne sprostredkovanie podstaty tohto obsahu dieťaťu - obrazovou formou - je často kľúčom k ďalšiemu duchovnému rozvoju.

Čo je to je požehnaním?

Samotné požehnanie sa vyskytuje v mnohých kontextoch, vrátane liturgických. Vo svojej podstate znamená poďakovanie za prijaté dary. Ako môžeme ľahko vidieť, často predchádza dobe, v ktorej je vyslovené, a týka sa budúcich záležitostí. Osem blahoslavenstiev tvorí veľmi dôležitý základ pre katolíka. Oplatí sa ich nielen poznať, ale predovšetkým uplatňovať v praxi. Sú ideálnym príkladom duchovného zdokonaľovania, základom pre budovanie odolnosti voči realite okolo nás a schopnosťou vyrovnať sa s mnohými situáciami a problémami, ktoré nás stretávajú. Po tejto línii sú tieto slová nielen pokrmom pre dušu, ale aj pre myseľ, ktorá túži po najjednoduchších receptoch, ako byť dobrým človekom.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]