Przykazanie miłości

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

O miłości trzeba pamiętać każdego dnia, nie tylko symbolicznie — w walentynki czy rocznicę. W konsekwencji miłość można okazywać na różne sposoby, nie tylko ukochanej, ale i rodzinie, przypadkowym osobom, a nawet zwierzętom czy roślinom. Wskazówką mogą być dwa przykazania miłości, o których kilka słów w dzisiejszym artykule.

Przykazanie miłości Boga i bliźniego

Warto zacząć od przedstawienia samych przykazań — bardzo istotnych dla katolika — które będą  za chwilę głębiej omawiane:

  1. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich.

  2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

Jak łatwo zauważyć, pojawiają się tu dwie istotne kwestie — niebieska i ziemska. To przy okazji bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak powinien postępować chrześcijanin; cały czas mając baczenie na sferę duchową, jednak przy okazji nie pozostając w oderwaniu od całokształtu życia ziemskiego. Tzw. nowe przykazanie miłości jest jasną wskazówką dla obu sfer, które powinny być rozszerzane przykazaniami i takimi wykazami, jak chociażby siedem grzechów głównych w Katechizmie.

Jaka powinna być miłość względem bliźniego?

Dość sporo kontrowersji w interpretacjach wywołuje drugie przykazanie miłości. Czy wszystkie osoby spotykane na naszej ścieżce wymagają wyjątkowego traktowania?

Bardzo często miłowanie bliźniego samego jest tłumaczone jako przyjęcie pewnych dobrych zwyczajów, w sposób bezinteresowny, których sami byśmy oczekiwali. Nierzadko jest to niesienie pomocy, a czasem wystarczy zwykły uśmiech. Najczęściej bardzo ważne pozostaje traktowanie drugiej osoby ze zrozumieniem i życzliwością, poświęcenie jej odpowiedniej uwagi i w żadnym wypadku nieczynienie krzywdy.

Przykazanie miłości Boga i bliźniego zawiera w sobie tak wiele cech i wymagań, że nie sposób byłoby ująć je wszystkie w kilkusetstronicowej księdze. To mapa dobrych zachowań — trudnych do wypracowania szczególnie w momencie, gdy wiemy, że nie można liczyć na odwzajemnienie naszego dobrego nastawienia. Mimo wszystko warto przezwyciężyć dumę i niedogodności, aby stać się prawdziwym wzorem do naśladowania.

Pierwsze przykazanie miłości

Wcześniej przytoczona treść przykazań pochodzi z Ewangelii św. Mateusza, z 22 rozdziału, gdzie Jezus Chrystus zwraca się do faryzeuszy. Mówiąc o swoim Ojcu, wymienia go na pierwszym miejscu. Co istotne, Boga można kochać na wiele sposobów, np. poprzez swoje uczynki i wyznaczenie istotnych celów w życiu oraz dążenie do nich. Małe, lecz istotne gesty to obecność na mszy, przyjmowanie sakramentów, oddawanie się modlitwie. Podporządkowanie swojego życia pod to przykazanie również może okazać się trudne, ale zawsze daje wymierne korzyści duchowe — spokój i najlepszą drogę do zbawienia. Wszystkie 2 przykazania miłości są dla katolika niesamowicie ważne. Ich treść można przypomnieć sobie w wielu życiowych sytuacjach związanych z rodziną, edukacją, pracą. Jednocześnie potrafią być ważną odpowiedzią na różne problemy oraz motywatorem do dalszego działania.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]