For det menneskelige sind er det guddommeliges uendelighed ubegribelig. Denne almagt er bl.a. åbenbaret i selve Herrens væsen Gud. For hvordan den blev til Gud? Hvordan kan du forestille dig processen med at skabe noget, der virkelig var der fra begyndelsen?

Hvordan blev Gud til?

Gud er evigheden. Hr. Gud var fra begyndelsen. Samtidig er det værd at vende tilbage til spørgsmålet om, hvad det egentlig er Gud. I denne henseende kan man ikke forestille sig ham som et menneske, der altid har været ophængt et sted i et vakuum og drevet rundt i intethedens uendelighed. Man bør Gud at forstå den som en slags fænomen, som en vilje til at leve og eksistere.

Viljen til at skabe har altid eksisteret, og det er den, som universet blev født af. Det er derfor værd at huske på, at Gud Den har altid eksisteret, og der kan ikke være tale om nogen skabelse. Gud er både årsag og virkning af alting. Det er også blandt andet grunden til at stille spørgsmål som: Hvordan har Gud? Og selv om menneskets nysgerrighed er grænseløs, er der ikke enkle svar på alting. Lad os også huske på, at selv videnskaben ikke kan udforske alle emner, herunder emnet skabelse eller oprindelsen af Gud.

 

Markedsføring af religiøst indhold og meget mere
Kunstig intelligens