Der Hang des Berges, dem sich Jesus auf einem Esel näherte

Der Hang des Berges, dem sich Jesus auf einem Esel näherte

Do jakiej góry zbliżał się Pan Jezus na osiołku?

Jezus w trakcie swojego powrotu do Jerozolimy udał się w pobliże miast Betfage i Betanii. Miasta te były położone w pobliżu góry, która zwana jest górą Oliwną. Wysłał wtedy stamtąd dwóch, spośród dwunastu swoich uczniów do miasta z prośbą o przyprowadzenie do niego osiołka, na którym zamierzał wjechać do Jerozolimy. Zdarzenie to zostało przez nasz szerzej opisane w jednej z poprzednich części artykułu. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszej religii. Pamiątka tego wydarzenia do dzisiaj jest świętowana co roku w Niedzielę Palmową. Do zbocza jakiej góry Jezus zbliżał się wjeżdżając do Jerozolimy na osiołku?

Obecnie w Jerozolimie jednym z największych obszarów sakralnych (nie tylko w Jerozolimie ale również na całym świecie) jest tak zwane Wzgórze Świątynne, znajdujące się we Wschodniej Jerozolimie. W starożytności, znajdowała się tam Świątynia jerozolimska, które było najświętszym miejscem judaizmu. Wzgórze to jest wielokrotnie wspominane w Nowym testamencie, między innymi w Ewangelii Marka. W Biblii znajdziemy takie opisy jak wypędzenie kupców z dziedzińca, zniszczenie Drugiej Świątyni czy chociażby przepowiednia panowania w Świątyni Antychrysta. W bezpośredniej styczności ze Wzgórzem Świątynnym znajdują się liczne święte miejsca chrześcijaństwa. Wśród nich można wyróżnić: Bazylikę Grobu Świętego, kościół Świętego Jana Chrzciciela oraz Via Dolorosa