Kas ir kada pakrikštijo Lenkiją?

Kas ir kada pakrikštijo Lenkiją? Tai vienas svarbiausių klausimų, susijusių su visa mūsų šalies istorija. Juk šis įvykis žymėjo dar vieno mūsų šalies raidos etapo pradžią ir buvo taškas, nuo kurio prasidėjo mūsų valstybingumas ir kuris suteikė mūsų valdovui atitinkamą padėtį to meto Europoje. Kas pakrikštijo Lenkiją? Kiekvienas turėtų atsakyti į šį klausimą...