Ką Dievas įsako 8-ajame įsakyme?

Dekalogas yra vienas iš pagrindinių įstatymų, kurių krikščionys laikosi iki šių dienų. Tai moralinių principų, kuriais turėtume vadovautis visose gyvenimo srityse, rinkinys. Dekalogas buvo užrašytas Išėjimo knygoje (Antroji Mozės knyga). Pasak biblinio pasakojimo, Dievas Jahvė padiktavo Mozei Dešimt įsakymų ant Sinajaus kalno izraelitams keliaujant į Kanaaną iš...