Kodėl Dievas mane myli?

Kodėl Dievas mane myli? Viešpats Dievas yra mūsų Kūrėjas, mūsų Tėvas, bet visų pirma Jis yra mūsų meilė. Jis supa mus savo nuolatiniu gailestingumu. Juk tik dėl dosnios Dievo meilės dovanos mes iš tikrųjų egzistuojame. Visi esame mylimi be galo ir besąlygiškai. Tokia yra mūsų egzistavimo esmė. Viešpats myli mus nepriklausomai nuo mūsų kilmės, odos spalvos...