Ką Viešpats Dievas parodė siųsdamas Egiptui rykštes?

Išrinktoji tauta, kaip jau buvo skelbta anksčiau, ilgus vargo metus praleido Egipto vergijoje. Į nelaisvę patekę žmonės nekantriai laukė akimirkos, kai jiems bus numestos vergų kančios grandinės. Mozė, grįžęs pas savo tautą, ėjo kaip Dievo pasiuntinys pas faraoną, kuriam perdavė Dievo valią. Tačiau faraonas nenorėjo net girdėti apie Izraelio žmonių išlaisvinimą....