Kodėl Dievas apreiškia save?

Žmogus yra būtybė, kurią sudaro protas ir laisva valia. Mūsų gyvenimo prasmė - pažinti tiesą ir aukščiausią gėrį einant religijos keliu. Visame tame ieškoti Dievo gali būti nepaprastai sunku, nes Dievas, kaip aukščiausias gėris ir aukščiausia tiesa, pranoksta mus visais mūsų gyvenimo aspektais. Todėl mūsų Dievo paieškos gali būti šiek tiek...