Mozė yra asmenvardinės kilmės vardas Hebrajų kalba. Jis kilęs iš biblinio patriarcho. Šiandien jis vis dar labai populiarus tarp Žydai. Vardo etimologija Mozė. Pavadinimas kilęs iš šaknies Hebrajų kalba משה reiškia tiek pat, kiek ir ištraukti ar išimti.

Ką reiškia Mozės vardas?

Tai reiškia paties Mozės gimimą ir kilmę, kuris, gimęs Egipto nelaisvėje, buvo ištrauktas iš upės. Nilas faraono dukters (vėliau ji jį įsivaikino). Istorikas Joseph Flavijus sutinka dėl etimologinio ryšio su Mozės ištraukimu iš Nilo, tačiau nurodo, kad jis kilęs iš paties žodžio Mou-ses skiemens, nes Egiptiečiai Jie vandenį vadina "Moy", o išgelbėtus žmones - "eses". Taigi šių dviejų žodžių junginys ir nuoroda į pavadinimą Mozė.

Ką hebrajų kalba reiškia Mozės vardas?

Kai kurie Istorijos kritikai čia randa ir kitų kilmės žodžių egiptiečių, pvz., "mosu" reiškia sūnus.

Samas Mozė buvo biblinis patriarchas, gimęs Egiptaskuris po vienišo pabėgimo iš nelaisvės buvo paskirtas Ponas kaip Izraelio tautos vadas, kuriam skirtas išlaisvinimas. izraelitai iš Egipto nelaisvės.

Jis taip pat buvo tarpininkas tarp Jahvė ir žmonės. Jo dėka žmonės Izraelis poznał dekalogas ir pasiekė nuo Egipto iki Pažadėtoji žemė. Mozė yra susijęs su tokiais įvykiais kaip Maras egiptiečių, apreiškimas Ponas prie degančio krūmo, Manos nuleidimą iš dangaus ar net Raudonosios jūros perskyrimą.