Ką Dievas pažadėjo Abromui (Abraomui)

Abraomas (originale Abramas) laikomas pirmuoju hebrajų patriarchu. Pagal Biblijos pasakojimą jis yra visos žydų tautos tėvas. Abromas su visa šeima iš pradžių gyveno chaldėjų mieste Ure. Iš Uro miesto Abromas iškeliavo į kelionę savo Dievo Jahvės įsakymu. Dievas pasirodė Abromui ir liepė jam palikti gimtąjį kraštą...