Kodėl Bažnyčia garbina Mariją? Marijos pamaldumas

Marija yra viena svarbiausių figūrų visoje Katalikų Bažnyčioje. Ji minima beveik kiekvienoje eucharistinėje maldoje. Tačiau kodėl Bažnyčia garbina Mariją? Kodėl ji užima tokią aukštą vietą Bažnyčios hierarchijoje? Atsakymas į šiuos klausimus turėtų būti akivaizdus, ir iš tiesų jis ateina savaime. Marija yra unikali moteris. Ji yra Dievo Motina. Ji buvo pasirinkta...