Kar Bog združi, človek ne sme ločiti

Tedaj so k njemu pristopili farizeji, ki so ga hoteli preizkusiti, in ga vprašali: "Ali je dovoljeno, da zapustiš svojo ženo iz kakršnegakoli razloga? Odgovoril je: "Ali niste brali, da jih je Stvarnik od začetka ustvaril kot moškega in žensko? In rekel je določilo, da bo prav zato zapustil očeta in mater ter se združil s svojo ženo,...

Kaj je Bog sporočil Jakobu v sanjah o lestvi v nebesa?

Jakob je eden od svetopisemskih likov Stare zaveze. Imenujemo ga tudi Izrael - Božji tekmec. Bil je sin Izaka in Rebeke. Še v materinem telesu se je sprl s svojim bratom Ezavom. Brata naj bi bila začetek dveh ločenih narodov. V 1. Mojzesovi knjigi, v kateri je opisana Jakobova zgodovina, je omenjena tako imenovana Jakobova lestev, o kateri je sanjal...

Kaj je Bog rekel kači?

V svetopisemski simboliki je kača največji simbol zla in greha. V svetopisemskih pripovedih je kača simbol satana. V Stari zavezi je kača kot premeteno bitje prikazana kot posredni vzrok izvirnega greha. Kača je rekla ženski in jo vprašala, ali ji je Bog res rekel, naj ne jé z vseh dreves v vrtu. Sadovi...

Kaj je Bog obljubil Abramu (Abrahamu)

Abraham (izvirno Abram) velja za prvega hebrejskega patriarha. Po svetopisemski pripovedi je oče celotnega judovskega naroda. Abram je z vso družino sprva živel v kaldejskem mestu Ur. Iz mesta Ur se je Abram po ukazu svojega Boga Jahveja odpravil na pot. Bog se je prikazal Abramu in mu rekel, naj pride iz svoje domovine...

Kaj Bog zapoveduje v osmi zapovedi?

Dekalog je eden od osnovnih zakonov, ki jih kristjani upoštevajo še danes. Je skupek moralnih načel, po katerih bi morali ravnati na vseh ravneh našega življenja. Dekalog je bil zapisan v Drugi Mojzesovi knjigi (Eksodus). Po svetopisemskem zapisu je Bog Jahve Mojzesu narekoval deset zapovedi na gori Sinaj, med popotovanjem Izraelcev v Kanaan, ko so se...