Hvorfor vandrede Moses i 40 år?

[ Artiklens indhold er beskyttet takket være Plagiashield ]

Hvorfor Moses vandret rundt i 40 år? Hvorfor rejsen Israelitterne fra Egypten, varede trællehuset faktisk så længe?

For det første, i løbet af sin rejse Moses Han tog ikke den enkleste rute, som førte langs Middelhavskysten til Kanaan. Vejen førte Israelitterne helt ad en omvej gennem ørkenen.

Ifølge nogle fortolkninger var Moses' valg dikteret af et ønske om at nå Sinai-bjergene (Horeb). Mount Sinai, også kendt som Mosesbjerget, ligger helt mod syd Egypten, i den sydlige del af halvøen Sinai. For at nå frem til den var det derfor nødvendigt at rejse ind i landet.

Som bekendt er rejser af det udvalgte folk varede i hele 40 år. Nogle påpeger, at disse 40 år repræsenterer en symbolsk levetid for den daværende generation. Nogle fortolkninger, der henviser til denne symbolske længde, antyder, at den var tænkt som et fuldstændigt generationsskifte i Det forjættede land.

Under hele rejsen blev der foretaget cykliske optællinger af befolkningen, og som vi ved, var der ikke en eneste person tilbage fra den gamle generation, da vi nåede frem til vores bestemmelsessted. Ved rejsens afslutning var der således en generation af mennesker, som var helt frie, og som ikke huskede den gamle orden, som ikke huskede, hvordan de fra et liv i slaveri og var frie fra det øjeblik, de blev født. Det var så at sige en renselse af hele nationen for slaveriets byrde.

Dette er nok den enkleste og mest sandsynlige forklaring på sagen. Man kan stadig at finde i alt dette den straf, som Herren pålagde folket for ulydighed mod ham selv israelsk. Måske er det derfor, at det på en måde dømte dem til de strabadser, der følger med en 40-årig rejse.

[ Artiklens indhold er beskyttet takket være Plagiashield ]