È Chiesa jest potrzebny do salvezza? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest Chiesa i jak patrzeć na niego w kontekście salvezza.

Chiesa jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego salvezza. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu Dio i aby osiągnąć salvezza.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan Dio przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu Dio, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest Chiesa. Pod względem teologico oraz wyznaniowym wiec, Chiesa jest niezbędny do osiągnięcia stanu salvezza.
W pewnym sensie można rozumieć Chiesa jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku salvezza. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej Chiesa jest potrzeby do salvezza.