išskiria Bažnyčia iš kitų bendruomenės? Kuo jis ypatingas? Be abejo, yra daugybė priežasčių daryti išvadą, kad Bažnyčia. Čia kalbame apie Bažnyčia kaip tam tikras bendruomenės.

Svarbu pradėti nuo bendruomenės apibrėžimo. Bendruomenė yra tam tikra bendruomenė žmonės, kurie paprastai sudaro neformalią struktūrą, kuriai būdingi stiprūs ryšiai ir net brolybė.

Žinoma, Bažnyčia yra vienas iš tų bendruomenės. Be to, ši bendruomenė, palyginti su kitomis, yra išskirtinė.

Tačiau tai, kuo išsiskiria Bažnyčia iš kitų bendruomenės? Bažnyčios bendruomenę sudaro tikintieji, susibūrę aplink vieną būtybę - Viešpatį. Dievas. Žinoma, kaip ir bet kurioje bendruomenė, taip pat ir Bažnyčia Žmonės čia vadovaujasi tam tikrais principais, tačiau šie principai nustatomi ne tik rašytiniu kodeksu (šiuo atveju dekalogas), tačiau juos iš esmės diktuoja tam tikra moralė. Bendruomenė Bažnyčia teikia pirmenybę . gerumas savo artimo ir kito asmens. Yra aiškūs ir nepalaužiami draugystės, pagalbos ir brolybės principai.

Kaip ir bet kuriame kitame bendruomenė, taip pat ir Bažnyčia yra tam tikra hierarchija. Tačiau šiuo atveju ši hierarchija išsiskiria tuo, kad joje vienas asmuo nėra aukščiau už kitą. Visi yra lygūs vienas prieš kitą ir kiekvienas gali tikėtis pagalba kitą asmenį.

Bažnyčios bendruomenė Jie kartu meldžiasi ir šlovina Viešpatį, turėdami labai panašias pažiūras.