Baznīca izveidots Jēzus Kristus. Jaunajā Derībā par Baznīcas dibināšanu pravietoja Jēzus Kristus no Nācaretes, kurš savos vārdos apustulim Pēterim sacīja: Tu esi Pēteris [t.i., klints], un uz šīs klints Es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to nepārvarēs (Mt 16, 18).

Kas dibināja Baznīcu Katoļu? Kad mums būtu jāmeklē mūsu kopienas pirmsākumi un kas par to visu ir atbildīgs? Atbilde nav tik acīmredzama, kā varētu šķist, jo šim jautājumam nav viena vienkārša risinājuma.

Baznīca Katoļu ir lielākā šāda veida organizācija pasaulē. Tas ir kopiena konfesija, kas sludina vispārējus principus. ticībaTicība, dzīve un morāle, kas pazīstama kā katolicisms. Tā ir viena no 3 galvenajām kristietības plūsmām (kopā ar Pareizticīgo baznīca i Protestantu baznīcas).

Katoļu Baznīca ir viena, liela, vispārēja un apustuliska.

Tas savā ziņā norāda mums ceļu, pa kuru jāiet, lai atrastu atbildi uz jautājumu: kas un kad dibināja un kad. Baznīca?

Vēsture Katoļu baznīcas ir ļoti saskanīgs un saistīts ar visu kristietības vēsturi. Kā Jaunajā Derībā teikts, pats fakts par pamatu Baznīca paziņoja Jēzus Kristuskurš to darīja ar sava mācekļa, apustuļa Pētera, palīdzību.

Savas pastāvēšanas sākumā Baznīca pret to izturējās ļoti politiski, un tā sastāvēja no daudzām mazākām partijām, ko sauca par kristīgajām komūnām, kuras, protams, piederēja vienai kopienai. Visu kopienu vadīja jau pieminētais svētais Pēteris. To var uzskatīt par šodienas kodolu. Vispasaules baznīca. Jau mūsu ēras pirmajā gadsimtā dažādos avotos, piemēram, Ignācija no Antioch, mēs varam atrast pirmās atsauces uz Katoļu baznīca. Otrajā gadsimtā pēc mūsu ēras, identifikācija vienu kopīgu Baznīca.

Kopiena Baznīca radās no mazākām katoļu komūnām, kas pastāvīgi sadarbojās un stiprināja savas saites. Kopienu priekšsēdētāju sanāksmes, pirmā universālās padomes kā mēs to definējam šodien.

Tomēr pati ideja Baznīca kā vienotība un kopība radās līdz ar pirmo cilvēku parādīšanos uz zemes. Tieši viņiem bija uzdevums paplašināt Kunga darbu visā pasaulē. Tas bija arī Kungā Dievskā visu lietu Radītājs Baznīca. Viņš iedvesmoja visas dvēseles palikt ticēt. Tas bija viņš, kurš dzemdēja Dēls Viņa paša, kas paveica Viņa darbu šeit, uz zemes. Tas ir pateicoties kungs Dievs un viņa rīcība, apustuļi devās pasaulē, lai izplatītu Kunga mācību, un tieši caur viņu tika izveidotas pirmās oficiālās apvienības, pirmās ticīgo grupas, kas apvienojās sākotnējās Baznīcas institūcijās. Tā tas bija pats Kungs Dievs Kā visu lietu radītājs Viņš ir dibinājis visu Baznīca.

vietnē Baznīca galu galā, mēs to varam aplūkot ne tikai kā formālu grupu. konfesijuBet galvenokārt tā ir kopiena, kurā ir labi cilvēki, kas vēlas uzņemt Kungu savās sirdīs, kas vēlas klausīties Viņa mācības un sadraudzēties ar Viņu. Baznīcas institūcija ir tikai sava veida palīglīdzeklis, sava veida sasaistītājs visam tam, kas tiek uzskatīts par mūsu ticība.

Reliģiskā satura mārketings un vairāk
Mākslīgais intelekts