Vai Baznīca ir nepieciešams, lai glābšana? Atbilde uz šo jautājumu daļēji ir atrodama šā raksta iepriekšējās apakšnodaļās, jo vispirms ir svarīgi saprast, kas tas ir. Baznīca un kā to aplūkot kontekstā ar glābšana.

Baznīca kā sava veida institūcija nav jābūt noteicošais faktors mūsu glābšana. Protams, tas ir ārkārtīgi noderīgs līdzeklis, lai sekotu mūsu Kunga nospraustajam ceļam. Patiesībā tieši baznīcas institūcija un piederība tai var palīdzēt mums nostāties uz pareizā ceļa un rast atbildes uz daudziem jautājumiem. Tomēr, lai būtu pilnībā ziedojušies Kungam, tam nav jābūt simtprocentīgam. Dievs un sasniegt glābšana.

Pestīšana ir stāvoklis, kurā Kungs Dievs atjauno mūs no grēka stāvokļa uz vienotības stāvokli vienam ar otru, un mūžīgā dzīve savā Karalistē. Tā ir sava veida žēlastība, kas tiek sūtīta ticīgajiem.

Lai sasniegtu pestīšanas stāvokli, vispirms savā dzīvē jums jāvadās pēc. Dievsun vēlmi uz to tiekties. Tātad tas pats par sevi nozīmē piederību Dieva kopienai, kas ir Baznīca. Attiecībā uz teoloģiskā un reliģisku mītiņu, Baznīca ir nepieciešams, lai sasniegtu stāvokli glābšana.
Savā ziņā to var saprast Baznīca kā ceļš, kam seko ticīgie uz glābšana. Viņa principi atspoguļo šo ceļu. Tātad ar visiem līdzekļiem Baznīca ir nepieciešams, lai glābšana.

Mākslīgais intelekts