Hvor bodde Herren Jesus?

Evangeliene forteller at Jesus bodde i byen Nasaret, der Maria og Josefs hus lå. 

Jesu fødsel fant sted i Betlehem. I dag er det en by som ligger i den sentrale delen av den Palestina. Det ligger i Judea, på området for Vestbredden, 8 km sør for Jerusalem. Etter fødselen, som ifølge Evangelium Luke - hadde plassering i en fattig hule, på et uspesifisert tidspunkt bodde familien i Egypt i en kort periode.

Dette skyldtes den såkalte nedslaktingen av uskyldige som angivelig ble utført av soldatene i den Herodes (Stor), ivrig etter å kvitte seg med sin rival om kongekronen. Advarte, ifølge Skriften, av en engel Joseph i Maria og deres barn foretok en flukt til Egypt. Etter døden Herodes De vendte tilbake til Nasaret, en liten landsby i Judea. Galileo. Det var her Jesus vokste opp - i den Nasaretder hans nærmeste familie bodde Mary og Joseph.

By Nasaret ligger i Nedre Galileo, i den nordlige delen av Israel, i en avstand på 25 km fra Tiberias-sjøen og 9 km vest for fjellet Rullende materiell. Gjennom hele sitt liv har Jesus vandret og underviste andre. Jesu død skjedde i Jerusalem.