Kirke etablert Jesus Kristus. I Det nye testamentet ble grunnleggelsen av kirken profetert av den Jesus Kristus av Nasaret, som i sine ord til apostelen Peter skulle si: Du er Peter [dvs. klippen], og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og helvetes porter skal ikke få makt over den (Mt 16,18).

Hvem grunnla kirken Katolsk? Når skal vi se på opprinnelsen til samfunnet vårt, og hvem er ansvarlig for alt dette? Svaret er ikke så opplagt som det kan virke, for dette spørsmålet har ikke én enkel løsning.

Kirke Katolsk er verdens største organisasjon i sitt slag. Den er fellesskap denominasjonalisme, som forkynner de generelle prinsippene for tro, liv og moral kjent som katolisisme. Det er en av de 3 største retningene innen kristendommen (sammen med Den ortodokse kirke i Protestantiske kirker).

Den katolske kirke er én, stor, universell og apostolisk.

Det antyder oss så å si en vei å følge for å finne svaret på spørsmålet: Hvem grunnla Kirke?

Historie av den katolske kirke er svært konsistent og knytter seg til hele kristendommens historie. Som Det nye testamentet proklamerer, er selve grunnleggelsen av Kirke ble kunngjort av Jesus Kristussom gjorde det med hjelp av sin disippel, apostelen Peter.

I begynnelsen av sin eksistens Kirke ble behandlet veldig politisk, bestående av en rekke mindre partier kalt kristne kommuner, som selvfølgelig tilhørte et enkelt samfunn. Hele samfunnet ble ledet av den tidligere nevnte Sankt Peter. Dette kan sees på som kjernen i det som er dagens av den universelle kirke. Så tidlig som i det første århundret e.Kr., i forskjellige kilder som blant annet brevene til Ignatius av Antiokiakan vi finne de første henvisningene til Den katolske kirke. I det 2. århundre e.Kr. ble identifiseringen av en felles Kirke.

Fellesskapet Church, ble født ut av de mindre katolske kommunene, som stadig arbeidet sammen og styrket sine bånd. En viktig innflytelse for å styrke båndene var møtene mellom presidentene i kommunene, den første universelle råd slik vi ville definert det i dag.

Men selve ideen om Kirke da enhet og fellesskap kom med utseendet til de første menneskene på jorden. Det var de som hadde oppgaven med å utvide Herrens arbeid over hele verden. Det var også i Herren Gudsom Skaperen av alle ting bør sees på som skaperen av Kirke. Det var han som inspirerte alle sjeler til å forbli i den tro. Det var han som ga opphav til Sønn Hans egen, som fullførte sitt verk her på jorden. Det er takket være Mr. Gud og hans handlinger, apostler dro ut i verden for å utbre Herrens lære, og det var gjennom ham at de første formelle foreningene ble dannet, de første gruppene av troende kom sammen i de opprinnelige kirkeinstitusjonene. Således var det Herren selv Gud Som skaperen av alle ting, grunnla han hele den Kirke.

Kirke Når alt kommer til alt kan vi ikke bare se på det som en formell gruppe av skriftemålmen fremfor alt er det et fellesskap av gode mennesker som ønsker å ønske Herren velkommen i sine hjerter, som ønsker å lytte til hans lære og fraternisere med ham. Den kirkelige institusjonen er bare en slags tilrettelegger, et slags lim av alt som regnes som vår tro.