Mange er nysgjerrige på om Jesus var Jødisk. Dette er et komplekst spørsmål, for det er vanskelig å si noe entydig om hva som egentlig ligger bak utsagnet om at en person er Jødisk.

Var Jesus jøde eller ikke?

Tar du hensyn til din fødsel, dine forfedre, eller kanskje hva du praktiserer og hvilke ritualer du deltar i og hva du er oppdratt i? På mange sider i Skriften blir det understreket at Jesus kom fra en familie av David. Han arver denne opprinnelsen fra sin jordiske far, den Josephsom, selv om han ikke var hans biologiske far, noe bare hans nærmeste visste, introduserte ham for den davidiske arven.

Betyr dette at Jesus var Jødisk? Det er ikke noe i Skriften, i ingen Evangelium selv en liten antydning som gjør det mulig for oss å tvile på at den Jesus var Jødisk. Dessuten er det faktum at Jesus var Jødisk Fremfor alt beviser det at Skriften Det ble beskrevet mange situasjoner der han var involvert i Jødisk ritualer. Fremfor alt var det i henhold til jødisk rite omskjæres, og deretter i voksen alder, ofte med sine egne Elever hadde tenkt å Jerusalem for religiøs deltakelse Jødisk høytider og feiringer.

Han besøkte templer, deltok på gudstjenester i synagoger, bar en cicit, dvs. rituelle dusker ved siden av klærne, understreket betydningen av ordene Spor og andre skrifter Bibler Hebraisk. Dette er ikke overraskende, ettersom Jesus ble født blant folket Israeli den kulturen og tradisjonen han vokser opp i, tenker og snakker arameisk etter datidens regler, og beholder derfor også miljøets skikker.