Hvordan si nei på en god måte rosenkrans trinn for trinn? Nå som vi har avklart essensen av rosenkransen, dens betydning og til en viss grad emnet for å be rosenkransen selv, er det på tide å vurdere følgende hvordan be rosenkransen. Hvordan blir rosenkransen bedt? Det er selvfølgelig ikke noe komplisert, da formelen for selve bønnen er lett å huske. Det er imidlertid viktig å huske at selve essensen av hvordan man ber rosenkransen består av 2 komponenter.

Hvordan be den hellige rosenkransen?

For det første vil vi diskutere saken fra et rent teknisk synspunkt og si til oss selv hvordan du ber rosenkransen trinn for trinnog for det andre bør man også se på den åndelige forberedelsen til å be selve rosenkransen. Det antas at hver del av rosenkransen symboliserer et eget rosenkransmysterium. Av disse skiller vi mellom de gledelige mysteriene, de sorgfulle mysteriene, de herlige mysteriene og lysets mysterier. Gå videre til et rent teknisk poeng. I den katolske kirken er oktober måneden der det holdes daglige rosenkransgudstjenester og de troende samles for å be rosenkransen. I løpet av hver uke i oktober samles de troende for å be et annet av rosenkransens mysterier hver dag. Fordelingen av hvordan du ber rosenkransen riktig hver dag i uken er som følger:

- The Joyful Mysteries resiteres på mandager og lørdager.
- The Sorrowful Mysteries resiteres på tirsdager og fredager.
- The Glorious Mysteries resiteres på onsdager og søndager.
- Lysets mysterier resiteres på torsdager.

Hvordan blir rosenkransen bedt?

Hvert av rosenkransens mysterier refererer til bestemte hendelser i Bibelen. Det er derfor på en måte en oppsummering av evangeliet. Mysterium Den herlige forteller om oppstandelsen, himmelfarten, pinsen, Jomfru Marias himmelfart og Jomfru Marias kroning.
De gledesfylte mysteriene er bebudelsen, besøket, fødselen Herre Jesus, Presentasjon av Jesus, Funnet av Jesus
De smertefulle mysteriene, derimot, er bønnen i Getsemane, piskingen, korsfestelsen, Jesu korsvei og Jesu korsfestelse.
Lysets hemmeligheter er Jesu dåp i Jordan-elven, den første mirakelet i Kana, forkynnelsen av Guds rike, forklarelsen på Tabor-fjellet og innstiftelsen av nattverden.

Hvordan rosenkransen blir bedt

Selve rosenkransens gjenstand er en indikasjon og veiviser for hvordan rosenkransen sies. De enkelte perlene betegner de enkelte bønnene. Hvordan be rosenkransen trinn for trinn:

1. vi begynner med korsets tegn
2. første perle - Fader vår
3. 3 sammenhengende perler - 3 Hail Marias
4. 4. perle - Ære være Faderens ære
5. 10 Hail Mary's
6. en enkelt perle - Fader vår
7. 10 Hail Mary's
osv.

For et spørsmål som hvordan man ber den hellige rosenkransen, bør man også vurdere de åndelige aspektene. Det vil si, hvordan forbereder du deg på å be rosenkransen? Hva bør man ha? Når skal man be rosenkransen?
Først og fremst er det viktig å huske på at enhver plassering og når som helst er et godt tidspunkt å snakke med Herren på. Gud. Så for å be rosenkransen trenger vi ikke å vente til oktober for å gå til rosenkransmesse. Vi trenger bare å finne et stille og fredelig sted hvor vi kan gi oss selv til bønn, rense oss for unødvendige tanker og bare begynne. La oss huske å gi oss helt til det under rosenkransforedraget og få oss til å tenke og reflektere.

 

Jeg heter Magdalena. I min første. Jeg vil ikke fortelle deg hvordan du skal be rosenkransen. Trinn for trinn hvilken bønneordre. invitere. for å be rosenkransen trenger vi en rosenkrans. Dette er roten min består av et kors. med fem kaniner. perler og på denne delen.

Så er det metallene, og så har vi de fem tiendedelene. Den tiende består av ti ledere og en leder som åpner den konstante tiende. 5 ganger.

Fem lemmer.

Vi begynner å be rosenkransen under tegnet av det hellige korset i navn Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Så ber vi Den Hellige Ånd om å assistanse i bønn. Vi kan ikke kysse korset med ærbødighet. Som et tegn på vår kjærlighet til Herren Jesus. begynner. Jeg begynner bønnen med denne delen. og begynner med korset på korset. Vi ber u i Gud Fader, den allmektige. Så fra denne bønnen er da. Så går vi videre til den første perlen fra Fadervår.

Så på disse tre delene av de neste tre gangene er sonen Mary fra bønnen som vi ber og gir oss sorg passende gaver på de første perlene og på den andre og på den tredje kjærligheten. På den siste om av denne delen har vi ære til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som det var i begynnelsen nå og alltid og for alltid, og dermed avsluttet vi den første. Første del.

Vi går videre i rosenkransen til martyren og til våre fem tiendedeler. Rosenkransen er en bønn og først og fremst, i tillegg til å be den bønnen du snakker om i dag. Fremfor alt må vi fokusere på å meditere over rosenkransens mysterier.

I dag vil jeg si at vi skal betrakte del én av rosenkransen. Det første mysteriet.

Dette er plasseringen av Jomfru Maria ved Metella. Jeg minner meg selv om hva det første mysteriet er som vi skal resitere i dag Bebudelsen i dette tilfellet kan vi heve intensjonen om intensjonene til menneskene vi ber Vår Frue.

Og så husker jeg mysteriet vi skal meditere over, og vi ber Fadervår. I begynnelsen, så de neste ti gangene med Maria, og til slutt på den siste perlen sier vi Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. I tillegg kan vi si Ære være Faderen fremdeles i bønnen som er Fatimabønnen.

O min Jesus våre synder vi holder akkurat som søndag konsentrere alle sjeler til himmelen og hjelpe spesielt de som trenger din barmhjertighet mest og den andre bønnen. Dette er bønnen. München uten synd unnfanget be for oss som har tilflukt til deg. og med dem som ikke har tilflukt til deg, spesielt fra fiendene og den hellige kirke og anbefalt.

Hvis vi allerede har bedt disse to bønnene og de foregående som de snakker om, går vi videre til de neste ti. De andre ti.

I dette tilfellet er det andre gledelige mysteriet for oss spise Det aller helligste. Vi minnes hendelsene i evangeliet som fant sted da dette mysteriet fant sted, og vi ber Fadervår etter tur.

På de samme perlene som vi sa ære være før. Deretter på de neste ti posene med 10 og på den siste posen. Med den som skiller tierne resiterer vi. Ære til Faderen. O min er IKKE O Maria uten synd av instruksjon.

Og de påfølgende mysteriene ser identiske ut. Det tredje gledelige mysteriet er fødselen av Herren Jesus i Betlehem i seg selv intensjonen vi tenker på dette mysteriet om hva som skjedde i julen.

Vi sier Fadervår 10 ord kontroll Mary konkludere. Ære være Faderen og han min er hun Maria uten synd.

Det fjerde mysteriet tilbudet av Herren Jesus. Skaperen kunne ha ment Marian Fadervår 10 ganger.

Og ære være Faderen. På slutten av nattverden Jesus ikke lenger døde uten synd. Og de siste ti av rosenkransen. Dette er funnet av Herren Jesus. Fader vår. Ti ganger i året Maria. Hvor mange medaljer de fullførte. og resiterte. Ære til Faderen. O Maria uten synd. På denne måten klarte vi å be. Vi takker Herren Gud for denne tiden tilbrakt med ham. vi omvender korset. vi sier farvel til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Amen. Det. alt.

Hvis du ga 7 PIN-koden på posten deres hvis de liker denne typen innhold Vil du ha flere prislapper fra meg, ble det min kanal, klikk på stempelet for å være sikker på at det uten varsel ble sendt i bakken.

På denne kanalen vil selskapene vises på mandager og torsdager klokka 20. Jeg inviterer deg hjertelig til å se på.

Min glede å være med deg i dag og se deg der.