Hva han gjorde Moses? Hvem var Moses?

Som nevnt i tidligere deler av denne artikkelen, Moses er et av de viktigste tallene for hele EU. Kristendom. Han er å betrakte som den viktigste bibelske patriarken. Moses ble født i Egypt. Takket være moren hans overlevde han til tross for Faraos ordre om å utrydde alle nyfødte gutter av opprinnelse. Hebraisk.

Moren gjemte lille Moses i tre måneder, hvoretter hun plasserte ham i en papyrusboks, belagt med harpiks, og la ham i en kurv i den Nilen. Kurven ble fulgt av søsteren hans, som, etter å ha sett at den hadde blitt fisket ut av Faraos datter, rådet henne til å gi babyen Moses til å bli matet til en kvinne av hennes folk, som viste seg å være moren hans. Faraos datter adopterte deretter barn.

Etter en tid ble den nå voksne Moses ble tvunget til å flykte til Medianittene, der han giftet seg med datteren til bonden han bodde hos. Under en av sine vandringer (egentlig ledet han svigerfarens flokk gjennom ørkenen) til Mt. Horeb, Moses lidd avsløringer. Til Gjennom engelen i den brennende busken befalte Herren Moses å vende tilbake til Egypt og tvinge Farao til å frigjøre sitt folk fra hans herredømme. Moses lyttet til Mr og presenterte Farao for kravene fra sin MrHan hørte imidlertid ikke på ham. Han ga ikke etter før etter at den såkalte "krigen mot terror" hadde blitt sendt ned over ham og hans folk. de egyptiske plagene. Utgitt Israelittene Så de kom ut av slaveriet ved hjelp av Moses.

De reiste deretter under hans ledelse gjennom ørkenen mot Kanaan. Farao Han sendte imidlertid hæren sin på jakt etter dem, noe som først ble stoppet da den Mosesgjennom MrHan ledet folket sitt over det delte Rødehavet. Ifølge bibelske beretninger tok vandringen fra Egypt hele 40 år. I løpet av reisen Moses til enhver tid var folkets leder Israel. Det var han som hevdet Herrens forsyn. Blant miraklene var å sende ned mat fra himmelen i form av manna, og å skape en kilde i fjellet for å slukke tørsten. Moses førte folket til fjellet Sinaider han møtte Herren.

Hva oppnådde Moses?

Deretter Gud formidlet til folket gjennom ham Dekalogen og paktkodeksen. Etter pakten (og dens fornyelse etter hendelsene rundt tilbedelsen av oksen), Moses sto han igjen i spissen for folket. Israel og satte kursen mot Kanaan. I løpet av reisen gjorde folket gjentatte ganger opprør mot Moses selv, så vel som mot de Jahve. Disse opprørene ble straffet svært hardt.

På denne tiden var befolkningen i hele nasjonen mer eller mindre avklart, og de første folketellingene ble gjennomført. Hele tiden var det også kamper israelitter med lokale stammer, noe som førte til en langsom bosettingsprosess i de nylig erobrede områdene. Ved å svare på spørsmålet: "Hvem er det som er Moses?" finnes det ikke bare ett riktig svar. Moses Han var først og fremst en bibelsk patriark. Han var også leder for en nasjon Israel. Han kan også sees på som en frelser, men først og fremst som en mellommann mellom den Jahveog mennesker.

På dette punktet kan man også begynne å lure på hvilken rolle Moses hadde før disse hendelsene. Hva gjorde ham til den som ble valgt til å lede og veilede. Hvem ble Moses Etter flukten fra Egypt?

Moses

Moses (/ˈmoʊzɪz, -zɪs/)[Note 1], også kalt Moshe Rabbenu på hebraisk (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, lit. "Moses, vår lærer"), er den viktigste profeten i jødedommen, og en viktig profet i kristendommen, islam, bahá'í-troen og mange andre abrahamittiske religioner. I den bibelske fortellingen var han israelittenes leder og en lovgiver som tilskrives forfatterskapet til de fem første bøkene i Bibelen, Toraen, eller "overtakelsen av Toraen fra himmelen".

Rabbinsk Jødedommen beregnet levetiden til Moses til 1391 og 1271 f.Kr.; Hieronymus gir 1592 f.Kr. og Jacob Ussher 1571 f.Kr. [Note 2] Ifølge forskningen er Moses en legendarisk snarere enn en historisk skikkelse, samtidig som muligheten for en Moses-lignende skikkelse på 1200-tallet f.Kr. beholdes.

Ifølge 2. Mosebok forteller Moses følgende ble født i en tid da hans folk, israelittene, en slavebundet minoritet, vokste i antall, og den egyptiske faraoen fryktet derfor at de kunne alliere seg med Egypts fiender. Moses' hebraiske mor, Jochebed, gjemte ham i hemmelighet da farao beordret drap på alle nyfødte hebraiske gutter for å redusere den israelittiske befolkningen. Gjennom Faraos datter (identifisert som dronning Bithia i Midrash) ble barnet adoptert som hittebarn fra Nilen og oppdratt i den egyptiske kongefamilien. Etter å ha drept en egyptisk slaveherre som slo en hebreer, flyktet Moses over Rødehavet til Midian, der han møtte Herrens engel som talte til ham fra en brennende busk på Horeb-fjellet, som han trodde var Guds fjell.

Gud sendte Moses tilbake til Egypt for å kreve at israelittene ble løslatt fra slaveriet. Moses saat han ikke kunne tale veltalende, så Gud tillot Aron, hans eldre bror, å være hans talsmann. Etter de ti plager, Moses ledet ut de Israelittenes utvandring fra Egypt og gjennom Rødehavet, hvoretter de befant seg på Sinai-fjellet, der Moses mottok de ti bud. Etter 40 års vandring i ørkenen døde Moses innenfor synet av den Det forjettede land på Nebo-fjellet.