Hvor mange bud er det? I kristendommen skiller vi mellom Guds ti bud. Budene kan om hverandre kalles dekalogen. Ordet "dekalogen" fra gresk oversettes oftest med "ti ord". Dekalogen er et sett med ti bud fastsatt av Gud for hans folk. Det er et sett med regler for oppførsel i samsvar med Guds vilje. Overholdelse av dem er avgjørende for frelse. Guds bud er den øverste loven for kristne.

Vi kan lese om etableringen av Guds ti bud i Bibelen; spesielt i 2. Mosebok og 5. Mosebok. Dekalogen ble diktert til Moses av Gud på Sinai-fjellet. Deretter Moses skrev ned lovene på leirtavler og gjorde Israels folk kjent med dem. Disse hendelsene hadde plassering I løpet av jødenes førti år lange vandring fra Egypt til det forjettede land.

Gud innstiftet de ti bud: Du skal ikke ha andre guder for meg; du skal ikke misbruke Herren din Guds navn; husk å holde helligdagen; ær din far og din mor; du skal ikke slå i hjel; du skal ikke drive hor; du skal ikke stjele; ikke vitne falskt mot din neste; du skal ikke begjære din nestes hustru; heller ikke noe som er hans. Det er ingen tvil om deres tolkning og autentisitet. Hvert av budene har sin egen kommentar i Bibelen. Til tross for at det har gått tusenvis av år, er dekalogen fortsatt den øverste loven for kristne og tilhengere av jødedommen.