Som vi tidligere har fortalt, tilbrakte det utvalgte folket lange år i egyptisk trelldom. Det slavebundne folket ventet ivrig på det øyeblikket da trelldommens lenker skulle bli kastet av.

Mosessom vendte tilbake til sitt folk som en utsending fra den Gud gikk foran Farao, som han formidlet Guds vilje til. Men.., Farao ville ikke engang høre snakk om å frigjøre folket. Israel.

Deretter sa han Mr. til Moses at han sa til Aron om å ta staven sin og strekke ut hånden på vannet. Egyptpå elvene og kanalene og dammene og alle vannmassene, og de skal bli til blod. Og han sverget til dem at blod skal være i hele Egyptens land, i kar av tre og stein [(2 Mos 7:19)].

Herren Gud og plagene over Egypt

Det var den første av ti plager som Mr. Han sendte Farao over folket. Plagene myknet effektivt opp steinen hjerte Farao nevnt Gud.

Hva Mr. Gud har vist ved å sende plager på Egypt? Det er vanskelig å svare entydig på dette spørsmålet. Det er klart at man kan snakke om den enorme kraften som ligger i Skapere. Han ønsket absolutt å Mr. vise sin styrke mot andre herskere.

Kanskje skal det også forstås som et ønske om å demonstrere sin makt overfor nasjonen. Israelittenesom mistet troen under fangenskapets vanskeligheter. Det er mange teorier, men i hver av dem finner vi muligheten for å plassere vår Mr på førsteplass.