Er Staten finanser Kirke? Af hvad Kirke er den i stand til at opretholde sig selv? Hvorfra Kirke tager penge?

Emnet økonomi i Kirke og mere specifikt de skatter, som denne institution er underlagt, blev rejst af os i et af de foregående afsnit. Skattelettelser, som den polske stat anvender på Kirke er en ret vigtig del af det, der gør den levedygtig.

Primær indtægtskilde Kirke są oczywiście dobrowolne datki i ofiary od wiernych. W tym wypadku państwo jedynie hjælper Til kirkenuden at pålægge nogen form for afgift på disse tilbud. Kirkelige institutioner ejer også en masse jord, som kan give kirken indtægter på forskellige måder. W Polen Der er imidlertid ikke fastsat nogen bestemmelse om et finansielt forhold mellem staten og Kirke. Statstilskud til Kirke Selvfølgelig findes de. De mest betydningsfulde er de såkaldte Kirkefonden.

Værdien af denne fond fastsættes årligt af regeringen Det beløber sig til 90 mio. polske zloty. Pengene fra fonden kan bruges til velgørende formål, pleje- og uddannelsesaktiviteter eller endda vedligeholdelse og reparation af sakrale bygninger. I de seneste år er en stor del af disse midler blevet overført til dækning af sundhedsbidrag, pensionsbidrag og ulykkesbidrag. gejstlige.

Der bruges også offentlige midler på lønninger til gejstlige ansatte, herunder inden for uddannelse. Præster Lærerne modtager statens normale lærerløn. Der betales også løn til præster i politiet og den polske hær.