Vai antikrists jau ir uz Zemes? Antikrists īsākos terminos ir pretstats Kristus. Būtne, kas nāks pasaulē, lai pildītu sātana gribu. Apšaubīt pasaules dievišķo kārtību, novērst cilvēkus no Dieva. Iznīcināt reliģiju un vest cilvēci pa ļaunuma ceļu. Antikrists būs sātans cilvēka veidolā, tāpat kā Kristus bija tajā pašā laikā Dievs un cilvēks. Antikrista valdīšana ilgs 1260 gadus līdz Kristus otrajai atnākšanai, kad viņš tiks sakauts. Antikrists ir lielākais Jēzus ienaidnieks.

Antikrists - kas tas ir?

Antikrists nav cilvēku izdomāta būtne vai kultūras produkts. Viņa motīvs atkārtojas daudzās Svēto Rakstu vietās. Par Viņa atnākšanu mēs varam lasīt, cita starpā, pravieša Daniēla grāmatā, svētā apustuļa Pāvila vēstulēs un svētā apustuļa Jāņa Atklāsmē. Antikristam ir jāīsteno sātana griba uz zemes. Lai iegūtu spēcīgu ietekmi, kas ļautu viņam kontrolēt cilvēkus, iekļūt viņu prātos un pārliecināt viņus darīt ļaunu. Tomēr Antikrists neatklāsies uzreiz. Sākumā daudziem cilvēkiem viņš šķitīs pievilcīgs. Daudzus viņš apžilbinās. Viņš kārdinās viņus ar vīzijām par patīkamu dzīvi. Viņš mudinās viņus grēkot. Tas būs viņa veids, kā valdīt pār pasauli.

Kā atpazīt antikristu?

Mēs nezinām, kas būs antikrists un kad viņš nāks. Daudzi cilvēki tic, ka Viņš jau ir mūsu vidū. Svētā apustuļa Jāņa vēstulē lasām: "Bērnijau ir pēdējais Stunda jau tuvojas, un, kā jūs esat dzirdējuši, nāk antikrists, jo, lūk, daudzi antikristi tikko parādījušies; tādēļ mēs zinām, ka tā jau ir pēdējā stunda. Tas nozīmē, ka cilvēces vēsturē jau ir bijuši daudzi antikristi, t.i., kārdinātāji, kas izpilda sātana gribu. Tomēr nav zināms, vai galvenais antikrists, kuram būs jāstājas pretī Dievam, jau ir uz zemes. Mēs zinām tikai to, ka viņa valdīšanai ir jāilgst 1260 gadus un tā beigsies ar Kristus atnākšanu un cilvēces izpirkšanu no ļaunuma rokām.

Pagātnē daudzi cilvēki ir tikuši identificēti kā potenciālie antikristi. Ir pieminētas tādas personības kā Romas imperators Nerons, Frīdrihs Barbarosa, Napoleons Bonaparts, Josifs Staļins un Ādolfs Hitlers. Šobrīd cilvēki antikristu meklē starp svarīgiem politiķiem, ietekmīgiem uzņēmējiem, aktieriem, dziedātājiem un slavenībām. Tomēr šāda informācija ir jāuztver piesardzīgi. Mūsu uzdevums ir lūgt, paklausīt Dieva vārdam un turēties pie labām vērtībām.