Det guddommelige er ubegripelig for det menneskelige sinn. Denne allmakten kommer blant annet til syne i selve Herrens vesen. Gud. Fordi hvordan Gud? Hvordan ser du for deg prosessen med å skape noe som faktisk var der fra begynnelsen av?

Hvordan ble Gud til?

Gud er evigheten. Hr. Gud var helt fra begynnelsen. Samtidig er det verdt å vende tilbake til hva det faktisk er. Gud. I så måte kan man ikke forestille seg ham som et menneske som alltid har hengt et eller annet sted i et vakuum og drevet rundt i det uendelige intet. Man bør Gud oppfatte det som et slags fenomen, som en vilje til å leve og eksistere.

Viljen til å skape har alltid eksistert, og det er fra den universet ble født. Det er derfor verdt å huske at Gud har alltid eksistert, og det kan ikke være snakk om noen form for opprør her. Gud er både årsak til og virkning av alt. Det er også, blant annet, årsaken til spørsmål som Hvordan oppsto det? Gud? Og selv om menneskets nysgjerrighet er grenseløs, finnes det ikke enkle svar på alt. La oss også huske på at selv ikke vitenskapen kan forstå alle emner, inkludert skapelsen eller opprinnelsen til Gud.