Kyrkan Katolsk. Ord Katolsk härstammar från det grekiska ordet catholicos som betyder "universell". Som vi vet från tidigare delar av den här artikeln har kyrkan Katolsk är världens största religiösa organisation. Den är naturligtvis formaliserad, med regler, principer och tydliga strukturer. Men vem skapar egentligen Kyrkan? Är det en samling av präster i präster? Eller bör man se det på ett lite annorlunda sätt?

Kyrkan görs av människor. Den skapas av trogen. Kyrkan Det är människor. Detta är hela godhet och den värme som vi möter på vår väg när vi möter våra medmänniskor. Det är vi alla trogen är både grunden och pelaren i hela den Kyrkan. Kyrkan bygger på vissa principer, kärlek och moral, men dess viktigaste kitt är människorna. Var och en av oss är en liten sten i denna organisation varje dag. Samtidigt är var och en av oss lika viktiga för hela strukturen. Kyrkan. Det är vi människor som har skickats ut i världen för att sprida Herrens verk. Lord Jesus på grund av Den helige Ande Han inledde det arbete som vi idag kallar kyrkan. Även Kyrkan De är alla trogen. Detta är en av de viktigaste och mest obestridliga principerna för hela samhället.