Vad han gjorde Moses? Vem var Moses?

Som redan nämnts i tidigare avsnitt av denna artikel, Moses är en av de viktigaste personerna för hela Kristendom. Han är att betrakta som den viktigaste bibliska patriarken. Moses föddes i Egypten. Tack vare sin mor överlevde han trots att Farao beordrade att alla nyfödda pojkar skulle utrotas. Hebreiska.

Mamman gömde den lille Moses i tre månader, varefter hon placerade honom i en papyruslåda täckt med harts och lade honom i en korg i Nilen. Korgen följdes av hans syster, som såg att den hade fiskats upp av Faraos dotter och rådde henne att överlämna Moses barn till en kvinna ur sitt folk, som visade sig vara hans mor. Faraos dotter adopterade sedan barn.

Efter en tid fick den nu vuxna Moses tvingades fly till medianiterna, där han gifte sig med dottern till den bonde som han bodde hos. Under en av sina vandringar (han ledde faktiskt sin svärfars hjord genom öknen) kom han upp på ett berg. Horeb, Moses drabbades av avslöjanden. Till Genom ängeln i den brinnande busken beordrade Herren Moses att återvända till Egypten och tvinga Farao att befria sitt folk från sitt styre. Moses lyssnade på Pana och presenterade för Farao sina krav för sin PanaMen han lyssnade inte på honom. Han gav sig inte förrän efter att det så kallade "kriget mot terrorismen" hade skickats över honom och hans folk. de egyptiska plågorna. Utgiven Israeliterna Så de kom ut ur slaveriet med Moses hjälp.

Under hans ledning drog de sedan genom öknen mot Kanaan. Farao skickade dock sin armé i förföljelse av dem, som inte stoppades förrän när Moses, genom PanaHan ledde sitt folk över det delade Röda havet. Enligt bibliska berättelser tog resan från Egypten hela 40 år. Under vandringen Moses alltid var folkets ledare Israel. Det var han som hävdade Herrens försyn. Bland miraklen fanns att mat i form av manna sändes ner från himlen och att en källa skapades i klippan för att släcka törsten. Moses ledde folket till berget Sinaidär han träffade dig.

Vad åstadkom Moses?

Därefter Gud har meddelat folket genom honom Dekalogen och förbundskoden. Efter förbundet (och dess förnyelse efter händelserna kring dyrkan av tjuren), Moses Han stod återigen i spetsen för folket. Israel och gav sig iväg mot Kanaan. Under resan gjorde folket upprepade gånger uppror mot Moses själv och mot Yahweh. Dessa revolter bestraffades mycket hårt.

Vid den här tiden var hela landets befolkning mer eller mindre klarlagd, och de första folkräkningarna genomfördes. Hela tiden pågick också slagsmål israeliterna med lokala stammar, vilket ledde till en långsam bosättningsprocess i de nyligen erövrade områdena. På så sätt kan svaret på frågan: "Vem är Moses?" Det finns inte bara ett rätt svar. Moses Han var först och främst en biblisk patriark. Han var också ledare för en nation Israel. Han kan också ses som en frälsare, men framför allt som en medlare mellan Yahwehoch människor.

Här kan man också börja undra vilken roll Moses spelade före dessa händelser. Vad gjorde honom till den utvalde ledaren och vägledaren? Vem han blev Moses efter flykten från Egypten?

Moses

Moses (/ˈmoʊzɪz, -zɪs/)[Not 1], även kallad Moshe Rabbenu på hebreiska (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, lit. "Moses vår lärare"), är den viktigaste profeten inom judendomen och en viktig profet inom kristendomen, islam, Bahá'í-tro och många andra abrahamitiska religioner. I den bibliska berättelsen var han ledaren för israeliterna och den laggivare som tillskrivs författarskapet till de fem första böckerna i Bibeln, Toran, eller "Torans förvärv från himlen".

Rabbiniska Judendom beräknade Moses livslängd till 1391 och 1271 f.Kr., Jerome anger 1592 f.Kr. och Jacob Ussher 1571 f.Kr. [Not 2] Enligt forskningen är Moses en legendarisk snarare än en historisk figur, samtidigt som man behåller möjligheten att det fanns en Moses-liknande figur på 1200-talet f.Kr.

Enligt Andra Moseboken, Moses är född vid en tidpunkt då hans folk, israeliterna, en förslavad minoritet, växte i befolkning och den egyptiske faraon fruktade därför att de skulle alliera sig med Egyptens fiender. Moses hebreiska mor, Jochebed, gömde honom i hemlighet när Farao beordrade att alla nyfödda hebreiska pojkar skulle dödas för att minska den israelitiska befolkningen. Genom Faraos dotter (som i Midrash kallas drottning Bithia) adopterades barnet som ett hittebarn från Nilen och växte upp i den egyptiska kungafamiljen. Efter att ha dödat en egyptisk slavägare som slog en hebré flydde Moses över Röda havet till Midjan, där han mötte Herrens ängel som talade till honom från en brinnande buske på Horebs berg, som han trodde var Guds berg.

Gud skickade Moses tillbaka till Egypten för att kräva att israeliterna skulle befrias från slaveriet. Moses sadeMen eftersom han inte kunde tala vältaligt lät Gud Aron, hans äldre bror, bli hans talesman. Efter de tio plågorna ledde Mose ut Israeliternas uttåg ur Egypten och genom Röda havet, varefter de befann sig på Sinai berg där Moses fick de tio budorden. Efter 40 års vandring i öknen dog Moses inom synhåll från Det förlovade landet på berget Nebo.